Overzicht landelijke noodregelingen

Landelijk

Het kabinet heeft verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Het gaat om regelingen zoals belastingmaatregelen, tegemoetkoming voor vaste lasten, kredietverstrekking, garantiestelling, subsidie voor loonkosten en inkomensondersteuning.

 1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), de opvolger van de TOGS
 2. Klein Krediet Corona: KKC-regeling
 3. Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
 4. Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 5. Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (Tozo 2)
 6. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
 7. Uitstel van aflossingsverplichting hypotheek of zakelijke lening bij bank
 8. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
 9. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 10. Verruimde BMKB-C regeling voor ondernemers
 11. Regeling tijdelijke Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)
 12. Corona Response Investment Initiative

 

 

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (), de opvolger van de TOGS

Vanaf half juni is dit de opvolger van de TOGS (eenmalige uitkering van 4000 euro) en bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Deze regeling loopt tot 1 oktober en het maximumbedrag per ondernemer is verhoogd naar €50.000. Meer informatie over de voorwaarden, waaruit de TVL bestaat, voor wie deze regeling bedoeld is etc. vindt u hier.

 

2. Klein Krediet Corona: KKC-regeling

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf.. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Ondernemers kunnen terecht voor de KKC-regeling bij in ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. Vindt hier meer informatie.

 

3. Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger). Vindt hier meer informatie over de voorwaarden, aanvraagproces, vaststelling aanvraag, etc.

 

4. Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

 • 100% omzetverlies = 90% tegemoetkoming;
 • 50% omzetverlies = 45% tegemoetkoming;
 • 25% omzetverlies = 22.5% tegemoetkoming.

Let op: bereken goed voor welke periode van drie maanden u de NOW aanvraagt. We adviseren om hiervoor uw accountmanager in te schakelen of te bellen met de UWV telefoon NOW via 088-8982004. Houdt u loonheffingennummer bij de hand.

Rekenhulp omzetverlies berekent het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW. Voor de aanvraag is geen eHerkenning nodig. De veel gestelde vragen vindt u hier.

Update: wijziging NOW-regeling

De NOW is voortaan ook bruikbaar voor individuele werkmaatschappijen van een concern met minder dan 20% omzetverlies. De afwijkende regel voor individuele bv’s geldt niet voor concerns met minstens 20% omzetverlies; zij berekenen het omzetverlies en de tegemoetkoming op concernniveau.

Verdere wijzigingen:

 • Een Nederlandse bankrekening is niet meer verreist;
 • Akkoord met openbaarmaking van verstrekte informatie;
 • Geen melding loonkostensubsidie meer nodig aan de gemeente.

Informatie is gebaseerd op het artikel van RendementOnline en het artikel van WijNoordHolland.

 

5. Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zzp’ers en mkb’ers en wordt met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

Het verschil met Tozo 1 is dat het inkomen van de partner wél meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de onderstaande woongemeente.

Voor West-Friesland kunt u terecht bij WerkSaam Westfriesland. Hiervoor kunt u mailen naar bbz@werksaamwf.nl

Ondernemers uit Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Texel kunnen terecht bij www.haltewerk.nl

 

6. Versoepeling en verlaging boetes (Belastingdienst)

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Hiervoor komen ook eenmanszaken en zzp’ers in aanmerking. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Bij de belastingdienst kunt u een uitstel van belastingbetaling aanvragen. Kleine ondernemers kunnen een langere uitstelperiode krijgen en wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekening om de bouw- en uitzendbranche te helpen.

 

7. Uitstel van aflossingsverplichting hypotheek of zakelijke lening bij bank

Zakelijke lening: De meeste banken bieden tot 6 maanden uitstel van betaling van de aflossingsverplichting van ondernemers. Aanvraag: bij de banken, zoals Rabobank, Qredits, ABN Amro, ING, de Volksbank en Triodos

Hypotheek: De meeste banken bieden tot 6 maanden uitstel van betaling van de aflossingsverplichting van ondernemers. Aanvraag: bij de banken, zoals Rabobank, ABN Amro, ING, de Volksbank en Triodos

 

 

8. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Het maximale garantiepercentage is 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. U kunt met de GO-regeling minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro lenen. Deze regeling moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet is in overleg met de banken om deze regeling – na goedkeuring – z.s.m. open te stellen. Informatie over het in aanmerking komen en de manier waarop u kunt aanvragen, vindt u hier.

 

 

9. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente gedurende deze periode is automatisch verlaagd naar 2%.

Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis

Lees meer over de Qredits-hulplijn of bel naar 0546-534080 of e-mail via hulp@qredits.nl. Voor sparren over financiële vraagstukken, bel met een Qredits-crisiscoach via 0546-534085.

 

10. Verruimde BMKB-C regeling voor ondernemers

Dit is een verruimingsmaatregel waarbij de omvang van de borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd is van 50% naar 70%. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Bovendien is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9% naar 2%.

De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Ondernemers in de landbouw kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Borgstelling landbouwkredieten.

Aanvragen van de regeling doet u niet zelf. Dit gaat via een geaccrediteerde financier (meestal uw bank). Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij RVO indienen. Meer info over aanvragen vindt u hier. Aanvullende informatie met tips en rekenvoorbeelden vindt u hier.

 

11. Regeling tijdelijke Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)

Agrarische ondernemers kunnen deze regeling aanvragen bij de bank. Ministerie van LNV werkt aan een aanpassing van de regelgeving, zodat ook het mkb in de visserij- en aquacultuursector hier gebruik van kan maken.

 

12. Corona Response Investment Initiative

De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op. De Europese Investeringsbank-groep (EIB) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

 

 

Nog vragen? Meer informatie is te vinden via onderstaande links afkomstig van de website van de Rijksoverheid:

 

>> terug naar overzicht