Werken aan talent en dat talent in onze eigen regio houden.

Een diverse en inclusieve arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. Dáár gaan we voor. We gaan talent steeds meer in eigen regio opleiden óf zo snel mogelijk na hun opleiding deze kant op halen. Daarom werken we nauw samen met het onderwijs in en net buiten de regio. Met initiatieven als de Talent Academy proberen we het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Zo vinden bedrijven makkelijker de medewerkers die ze nodig hebben.

We bieden Westfriese ondernemers een podium om zichzelf te laten zien. Met de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen, maar ook andere evenementen verbinden we hen aan (potentiële) nieuwe medewerkers en scholieren die werkervaring op willen doen. Samen met het WerkgeversServicePunt (WSP) en Werksaam werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar voor iedereen een uitdaging op maat ligt. Met de juiste begeleiding en aanpak kan iedereen zijn talent ontwikkelen.

Al die talenten willen we natuurlijk zo lang mogelijk in Westfriesland houden. Daarom is Wonen een gerelateerd thema. Jong en ouder talent, maar ook arbeidsmigranten, moeten hier een goede woonplek hebben, om naar terug te keren na een dag hard werken. Ook zijn we bezig met kansen voor statushouders. Zij hebben in hun vaderland ook gewerkt en willen het liefst zo snel mogelijk weer aan de slag. In samenwerking met netwerkpartners zoeken we naar korte- en langetermijn oplossingen. Hiermee helpen we ook onze eigen arbeidsmarkt verder. Er is werk genóeg in Westfriesland!

Wij gaan:

  • Onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen
  • Werkzoekenden betere leefomstandigheden bieden
  • Werken in Westfriesland aantrekkelijk maken
  • Werkzoekenden in contact brengen met ondernemers