Talent Academy Westfriesland

Talent in de Regio houden én krijgen met HBO onderwijs in Westfriesland

vlnr Danny van Soelen, Michiel de Goede (ZW Opleidingen), Petra Taams (gemeente Hoorn), Richard Oerlemans (Hogeschool Inholland), Hans-Peter Baars (WBG), Rene Assendelft (gemeente Hoorn), Daisy Karssen en Ben Tap (RPA-NHN).

De Randstad lonkt, maar in Westfriesland liggen nog veel méér interessante kansen! Daarom werkt de Westfriese Bedrijvengroep samen met onderwijs en ondernemers aan een onderwijsaanbod op HBO niveau in onze eigen regio.

Talent Academy Zorg

Dit is allemaal begonnen met de Zorg Academy, die in juni 2020 van start is gegaan. Net als in bijna alle sectoren is de zorgsector volop in ontwikkeling en daarbij is bijscholing op het gebied van innovatie en nieuwe vraagstukken heel belangrijk. In samenwerking met WilgaerdenLeekerweideGroep, Omring en Hogeschool InHolland werden succesvolle opleidingsprogramma’s ontwikkeld met Medical Delta Living Labs waarin onderzoek in de praktijk kon worden uitgevoerd. De eerste gediplomeerden brengen hun kennis nu al dagelijks in de praktijk.

IT Academy

Automatisering en digitalisering zijn aan de orde van de dag. Een soortgelijk initiatief voor de IT-sector kon dan ook niet uitblijven. In 2021 ging de IT Academy van start. Hierin kunnen studenten aan de slag met werk- en leerlabs in de praktijk. Tientallen bedrijven hebben zich al aangesloten en honderden studenten hebben zo al heel veel ervaring op kunnen doen in de praktijk, terwijl ze tegelijkertijd ondernemingen hielpen met IT-vraagstukken. Een hele hechte samenwerking tussen onderwijs en ondernemers die een hele mooie basis legt voor toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vanuit beide invalshoeken.

In 2023 is een doorstart gemaakt met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarbij ook de gemeente nauw betrokken is. Daarbij is niet alleen aandacht voor opleiden en werken, maar ook voor goede huisvesting. Dit is de WOW-aanpak (Wonen Opleiden Werken). Als we talent dan hier aan het werk hebben, willen we hen ook hier kunnen laten wonen. Studentenhuisvesting en starterswoningen zijn dan belangrijke aandachtspunten! Op dit moment werken de gemeente Hoorn, ROC Horizon College, Hogeschool Inholland, Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep, RPA Noord-Holland én de Westfriese Bedrijvengroep zich hard voor nieuwe initatieven en ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Opleiden en Werken in de regio. Daar horen ook nieuwe Academies bij.

De website van Talent Academy