Berichten

De Dag van Westfriesland: Samen maken we Westfriesland

Eensgezindheid, maar ook genieten van de verschillen. Kansen zien, maar ook oog hebben voor de beperkingen. Samen maken we Westfriesland beter. Als ondernemers, overheid, onderwijs én iedereen die woont en werkt in onze veelzijdige regio. Westfriesland mag er zijn. De eerste woensdag van maart is voortaan gereserveerd voor de Dag van Westfriesland. Woensdag 6 maart... Lees verder

Leader Westfriesland – Algemene informatie

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het richt zich op lokale ontwikkeling vanuit de gemeenschap zelf. Deze aanpak stimuleert samenwerking en innovatie vanuit onderop. Het programma ondersteunt plattelandseconomieën en gemeenschappen om zo de leefbaarheid in de plattelandsgebieden te verbeteren. Zes van de zeven gemeenten van Westfriesland kunnen meedoen in LEADER Westfriesland, aangezien Hoorn geen... Lees verder

Regiodeal: 32,5 miljoen voor een beter leef- en ondernemersklimaat in de regio

De Regiodeal ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ is toegekend! Met de rijksbijdrage van 32,5 miljoen euro die hiermee beschikbaar komt, zetten we vol in op initiatieven die bijdragen aan beter leven, werken en wonen in de regio. Een fantastisch resultaat dat we hebben bereikt dankzij eendrachtige inzet van gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in de afgelopen maanden.... Lees verder

Spoedwerkzaamheden viaduct A7

De afgelopen weken is er volop aandacht voor geweest in het regionale nieuws: het viaduct op de A7 bij Purmerend. Vorig jaar heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat het viaduct dusdanig verzwakt is, dat het zwaar vrachtverkeer van boven de 30 ton niet meer veilig kan dragen. Dit verkeer moet dus al enige tijd omrijden. Maar om... Lees verder

Het Pact van Westfriesland

Het Pact van Westfriesland is de samenwerking van de 7 Westfriese gemeenten, het bedrijfsleven, woningbouw, het onderwijs en de zorg. Samen werken we aan een fijn leef- en werkklimaat in de regio. We bundelen kennis en expertise en dragen gezamenlijk bij aan vraagstukken op het gebied van wonen, werken en beleven in Westfriesland. De Westfriese... Lees verder

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (of kortweg KBBBD) is een open bedrijvenweek, waarin bedrijven uit Noord-Holland Noord zichzelf presenteren aan geïnteresseerden. Dit kunnen potentiële medewerkers of klanten zijn, maar ook familie, collega’s of andere bezoekers. De KBBBD’s zijn een initiatief van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf NHN, RPAnhn, de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord,... Lees verder

Koppie Doen!

Twee keer per jaar brengen de Westfriese Bedrijvengroep, Ondernemersclub Westfriesland (OCW) en Rabobank Westfriese ondernemers bij elkaar tijdens Koppie Doen! Tijdens dit evenement worden de aanwezigen bijgepraat over een actueel onderwerp, is er vaak een bedrijfsbezoek én wordt natuurlijk samen een Koppie gedaan. De organisatie van de bijeenkomst is grotendeels in handen van één van... Lees verder

CyberVeilig Westfriesland

CyberVeilig Westfriesland is een activiteit van Parkmanagement Hoorn, opgezet in samenwerking met de HOC en de Westfriese Bedrijvengroep. CyberVeilig Westfriesland wil de digitale weerbaarheid van bedrijven in de regio verhogen. Cybercriminaliteit neemt steeds serieuzere vormen aan en in principe kan ieder bedrijf er het slachtoffer van worden. Een cyberaanval brengt de continuïteit van bedrijven in... Lees verder

Dag van Westfriesland

Op 7 maart 2023 was de eerste Dag van Westfriesland. Deze nieuwe traditie, een initiatief van de Westfriese Bedrijvengroep en de Regio Westfriesland, moet ieder jaar laten zien waar onze regio groot in is. Op deze dag nodigen we organisaties uit om projectplannen, ondertekenmomenten en andere successen te delen met de regio. Tijdens de eerste... Lees verder

Plan Groenwijk

Plan Groenwijk is een voorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten in onze regio. In een eigen woongebied, waar ze alle voorzieningen bij de hand hebben, krijgen de vele arbeidsmigranten die zo hard nodig zijn in Westfriesland een goede woon- en verblijfplaats. Hiermee komen tegelijkertijd honderden woningen beschikbaar voor jonge Westfriezen, vooral starters, die in de... Lees verder