Meer goede woongelegenheid voor onze inwoners en medewerkers.

Als we meer talent naar Westfriesland willen halen, moeten we hen ook woongelegenheid bieden. Dit geldt ook voor de hard nodige arbeidsmigranten. Daarnaast heeft de Amsterdamse woningmarkt hulp nodig, dat moge duidelijk zijn. Door meer woningen in onze regio, zowel binnen- als buiten stedelijk, te bouwen, ontlasten wij niet alleen onze Amsterdamse buren, maar bieden wij ook nieuw talent betere woonomstandigheden in Westfriesland.

De vele arbeidsmigranten die onze regio rijk is (en nodig heeft) verdienen daarnaast ook een goede plek om te wonen. Daar wordt al jarenlang over gesproken. Wij zetten in op plan Groenwijk voor een goede en georganiseerde woonvoorziening voor hen. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij het plan van Woningmakers Westfriesland, dat inzet op een tempoversnelling voor de woningbouw in onze regio.

Wij gaan voor:

  • 20.000 woningen in de regio waarvan 10.000 binnenstedelijk en 10.000 buiten,
  • Groenwijk. Duurzame huisvesting voor 2000 tijdelijke medewerkers.