Westfriesland gaat goed op nieuwe energie.

Energie is een onderwerp dat altijd actueel blijft. Het verduurzamen van bedrijfspanden en bedrijventerreinen, maar ook van het ondernemen zelf. Wat is er mogelijk, kan het duurzamer? Circulair wellicht? Maar ook de Netcongestie, die de komende jaren niet zomaar is opgelost, is een belangrijk aandachtspunt. Kunnen we dat omzeilen? Hoe doen we dat? Hoe waarborgen we dat ondernemers zich in Westfriesland kunnen vestigen en kunnen groeien?

En dan zijn er de nieuwe manieren van energie gebruiken. Zo kunnen we duurzaam opgewekte energie delen via lokale energiecoöperaties. Restwarmte en geothermie kunnen we gebruiken om panden en huizen mee te verwarmen of te verkoelen. En dan is er waterstof. Een schone energiebron met heel veel potentie. Vanuit het Waterstofconvenant zet de WBG zich in om groene waterstof te realiseren voor transport en logistiek in Westfriesland.