Stichting CLOK

Samenwerken aan een gezond en aantrekkelijk regionaal ondernemersklimaat

De WBG werkt aan een gezond een aantrekkelijk ondernemersklimaat in de regio. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze samenwerkingspartners. Sinds eind 2023 werken we nauw samen met Stichting Clok. Dit is een onafhankelijke kennisnetwerkbeweging die de lokale en regionale economie in Nederland helpt te versterken. Ze streeft naar een duurzame toekomst voor gemeenten, besturen van lokale ondernemersverenigingen en centrum- en parkmanagementorganisaties. Andersom zijn wij partner van CLOK, omdat we op onze beurt onze collectieve slagkracht in kunnen zetten om samen verder te komen. Een intensieve en brede samenwerking die zich de komende jaren vooral gaat uiten op het gebied van parkmanagement, bedrijventerreinen en het besturen van ondernemersverenigingen.

Ondernemersfondsen

Stichting CLOK kennen we in onze regio al als kennispartner voor het oprichten van ondernemersfondsen. Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen, inmiddels heel succesvol, is bijvoorbeeld opgericht met ondersteuning van CLOK en ook voor de fondsen in oprichting in onze regio wordt gebruik gemaakt van hun expertise. Ondernemersfondsen dragen in grote mate bij aan een gezonde lokale economie én aan verbinding tussen ondernemers, organisaties en inwoners. Twee zaken die belangrijk zijn in de missie en visie van CLOK en die wij met groot plezier delen.

De basis van CLOK

‘CLOK is opgericht toen de lokale economie steeds belangrijker begon te worden voor de economische ontwikkeling van ons land. Daarmee kwamen besturen van lokale ondernemersverenigingen, parkmanagement en gemeenten tegelijk voor nieuwe verantwoordelijkheden en complexere opgaven te staan. Er ontstond vraag naar kennis en ondersteuning bij de professionalisering. In 2005 werd stichting CLOK opgericht ten dienste van deze drie groepen. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen. CLOK kreeg een missie: samen met deze doelgroepen de lokale economie versterken!’

‘Stichting CLOK is een onafhankelijke private organisatie (stichting) zonder winstoogmerk. Deelnemers aan de stichting komen zowel uit het publieke als private domein en betalen contributie. Denk hierbij aan gemeenten (afdeling Economische Zaken) en besturen van ondernemersverenigingen, maar ook besturen van ondernemersfondsen, parkmanagers en centrummanagers.  De doelstelling van Stichting CLOK is om voor de aangesloten deelnemers (zowel publiek als privaat) een kennisnetwerk te zijn dat gericht is op versterking van de lokale economie in het perspectief van de brede welvaartsagenda. CLOK professionaliseert de deelnemers om de lokaal-economische opgaven uit te kunnen voeren.’ Zo kunnen ze uiteindelijk zelfstandig verder.

Meer over CLOK