Wij realiseren een goede ontsluiting van onze regio richting Amsterdam en Lelystad.

Onze regio moet goed bereikbaar zijn. Voor onszelf, voor bedrijvigheid, voor toeristen. Bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van een goed leef- en vestigingsklimaat. Daarom blijven we ons daarvoor inzetten. Wij willen belangrijke ontsluitingswegen, zoals de A7 en de Houtribdijk en de spoorwegen uitbreiden om zo een kortere reistijd te creëren. Zo wordt zakelijk reizen van en naar onze regio aantrekkelijker.

Dit zijn onze prioriteiten

  • Noord-Zuid lijn naar Purmerend en Hoorn doortrekken.
  • A23: verdere opwaardering van de N23.
  • Verdubbelen Houtribdijk.
  • Rotonde op bedrijventerrein WFO aanpassen, voor een veiligere situatie.