Wij realiseren een toekomst met waterstof voor Westfriesland en een goede ontsluiting van onze regio richting Amsterdam en Lelystad.

Tijdens de Dag van Westfriesland, op 7 maart 2023, houden de Westfriese Bedrijvengroep en de Westfriese gemeenten een kick-off voor de aanpak waterstof in Westfriesland en Hollands Kroon. Tijdens deze kick-off worden de eerste bevindingen uit het onderzoek voor de businesscase voor waterstof in de regio gedeeld. Daarnaast tekenen de samenwerkingspartners en stakeholders het Convenant Waterstof in Westfriesland. Transportbedrijven uit Westfriesland en Hollands Kroon, potentiële aanbieders van waterstof, maar ook de Westfriese gemeenten, de gemeente Hollands Kroon en de provincie zullen het convenant ondertekenen. Hiermee worden de ambities voor een toekomst met waterstof officieel vastgelegd.

Wij willen belangrijke ontsluitingswegen, zoals de A7 en de Houtribdijk en de spoorwegen uitbreiden om zo een kortere reistijd te creëren. Zo wordt zakelijk reizen van en naar onze regio aantrekkelijker.

Dit zijn onze prioriteiten

  • Noord-Zuid lijn naar Purmerend en Hoorn doortrekken.
  • A23: verdere opwaardering van de N23.
  • Verdubbelen Houtribdijk.