Omdat uw belang verder reikt dan uw stem!

Ruim duizend Westfriese ondernemers hebben zich verenigd in de WBG. Niet gebonden aan grenzen, vervult de WBG de belangrijke taak van regionale belangenbehartiging en zijn wij het grootste ondernemersnetwerk van de regio.

  • Met Amsterdam first, Westfriesland second zetten wij de regio op de kaart.
  • Dat doen wij samen met onze leden.
  • In allerlei projecten in samenwerking met strategische partners.

Bekijk de thema’s voor onze activiteiten. 

Corona infoDesk

Samen met onze partners hebben wij informatie over corona (landelijk, regionaal en lokaal) verzameld in de Corona infoDesk

Treffende uitleg van Sam van Dalen van de situatie waar veel ondernemers mee te maken hebben. De WBG is met haar maatschappelijke partners en parelbedrijven een Taskforce en meldpunt gestart om u te helpen door deze rare tijd.