columns

Geen woorden maar daden

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Ik moet u bekennen: ik ben een groot Ajax-fan. Het feit dat ik een column begin met deze titel, een week na het echec in 010, betekent dat er wel iets aan de hand moet zijn. En dat is ook zo! Afgelopen week sprak ik als voorzitter van de WBG met zowel de directeur van het Westfries Museum, Ad Geerding, als met de directeur van het Zuiderzeemuseum, Stephan Warnik. Aanleiding is de positionering van Westfriesland vanuit toeristisch oogpunt. Het grote belang dat de beide musea daarbij spelen. Twee unieke pareltjes in onze regio!

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen trekt jaarlijks rond de 300.000 bezoekers en is daarmee de grootste toeristische attractie in Noord Holland Noord. Zoals Ronald Giphart onlangs zei: “we komen er allemaal zeker drie keer in ons leven: als kind, als ouder en als opa of oma”. Het Zuiderzeemuseum, een begrip, een vanzelfsprekendheid en daar zit misschien precies de kneep. Ook het Zuiderzeemuseum zit in een keiharde concurrentie met andere zogenaamde vanzelfsprekendheden in ons land: het Openluchtmuseum, Naturalis. In deze moderne tijd is echter niets meer vanzelfsprekend. De moderne toerist stelt nieuwe eisen. Dat merkt de hotelbranche met de opkomst van airbnb, dat merkt de taxibranche met de opkomst van Uber. Om zich te kunnen profileren moet het museum zich kunnen ontwikkelen, een nieuwe visie uitdragen, nieuwe wegen kunnen inslaan. Dat moet een overheid zich realiseren en daar voluit steun aan verlenen. Dat is nu niet het geval, ik schrok ervan toen ik in Enkhuizen was!

Het Westfries Museum zet met verve de Gouden Eeuw op de kaart. Een geweldig icoon, waar niet alleen de gemeente Hoorn, maar de gehele regio Westfriesland van profiteert. Amsterdam Golden Age brengt ons eindelijk een profiel waarmee we ons in toeristisch Nederland met een eigen, cultuurhistorische identiteit, op de kaart zetten. Niet één jaar, maar structureel. Hulde!! Ook dat vereist voluit steun vanuit de gemeente. Wat schetst mijn verbazing: in een vloek en een zucht heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten dat na dit jaar de Halve Maen moet vertrekken. Weg icoon, weg trekpleister, weg tot de verbeelding sprekend voorbeeld van de boodschap die we met z’n allen willen uitdragen!! Niets eens de bereidheid om een onderzoek te doen naar nieuwe verdienmodellen, naar alternatieven. Gewoon niet nadenken, wegwezen. Verbijsterend!!

Dat brengt mij bij de titel van deze column. Het kan niet zo zijn dat we allemaal lippendienst bewijzen aan het belang van het toerisme in de regio, aan samenhang en samenwerking op dit gebied in onze regio. Het nieuwe PACT 7.1 staat weer vol met mooie woorden. Maar als het op daden aankomt zijn we niet thuis en kijken we de andere kant op. Kom op gemeente Enkhuizen, kom op gemeente Hoorn, geen woorden maar daden! Doe wat mij betreft een beroep op de andere gemeenten in Westfriesland, doe een beroep op het bedrijfsleven en maatschappelijke partners, want het Zuiderzeemuseum en de Golden Age zijn van ons allemaal. Maar kom in gesprek, neem het voortouw. Niets is vanzelfsprekend!