agenda

Webinar ‘Aan de slag met het nieuwe pensioenakkoord’

Welke stappen kunnen werkgevers nu al zetten?

Sprekers:

  • Jurre de Haan – Beleidssecretaris Pensioenen VNO-NCW en MKB-Nederland
  • Leon Mooijman – Senior Adviseur Pensioen AWVN

Op 20 januari 2022 organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland en AWVN een webinar over het nieuwe pensioenakkoord. Tijdens dit webinar worden de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers toegelicht. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan de belangrijke uitgangspunten voor gesprekken met werknemersorganisaties en pensioenuitvoerders en hoe je als werkgever kostenneutraal de overstap kunt maken naar het nieuwe pensioencontract.

Vragen

Tijdens dit webinar staan vragen centraal en er zal daarom ruim de tijd worden genomen om vragen te beantwoorden.
Heb je nu al vragen? Dan kun je deze opgeven bij het inschrijfformulier. Wij zullen vervolgens proberen deze in het webinar te verwerken.

Meld je direct aan

Je collega’s zijn ook welkom!


Achtergrondinformatie

Dit webinar is de eerste van een reeks webinars die in 2022 georganiseerd gaan worden. De periode 2023 tot 2027 is namelijk de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent dat er veel gaat veranderen voor werkgevers en zij hun pensioenregeling moeten aanpassen.

Het jaar 2022 is een geschikt moment voor werkgevers om goed te kijken naar hun huidige pensioenregeling en zich te oriënteren op de keuzes die gemaakt kunnen worden. Deze webinars zijn er daarom op gericht om werkgevers voor te lichten over de transitie naar dit nieuwe pensioenstelsel en legt vooral de nadruk op hun rol, verantwoordelijkheden, keuzes en situaties.

In lijn hiermee wordt begin januari 2022 het platform implementatiepensioenakkoord.nl gelanceerd. Hier kun je als werkgever stappenplannen, tijdslijnen en praktische tips vinden.