Nieuws

WBG blij met datacenterstrategie van Provincie NH

De provincie deelde vandaag het volgende bericht over de bouw van een nieuw datacenter ten westen van de A7 op bedrijventerrein Agriport.

Nu de gemeente Hollands Kroon op verzoek van Noord-Holland het bestemmingsplan heeft aangepast, trekt de provincie haar eerdere bezwaar in.

Hierdoor wordt de bouw van een nieuw datacenter ten westen van de A7 mogelijk. De aanpassing geeft de provincie voldoende zekerheid op een veilige verkeersafwikkeling tijdens en na de bouw van het datacenter. De provincie stelt daarnaast hoge eisen aan het nieuwe datacenter op het gebied van energievoorziening, watergebruik, het benutten van restwarmte en ruimtelijke inpassing. Afspraken hierover worden vastgelegd in de vergunning. De vergunning is nog niet aangevraagd… Lees het hele bericht

Datacenterstrategie

Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden en stelt daarom hoge eisen aan de komst van nieuwe datacenters. In januari 2022 heeft zij dat als eerste provincie van Nederland in haar datacenterstrategie vastgelegd. De WBG is blij met de datacenterstrategie van de provincie. Hierin wordt gestreefd naar een goede balans tussen de noodzaak van een goed werkende digitale infrastructuur en de inpassing in het landschap, water- en energievoorziening.

Bekijk in onderstaande video de datacenterstrategie van de provincie.

Werkzaamheden

Om Agriport A7 goed bereikbaar te houden, worden uiteindelijk de kruisingen Agriport-N239 en de kruisingen van de N239 met de op- en afritten van de A7 aangepast. Hierover zal de komende jaren meer duidelijk worden. Wij houden je op de hoogte van de werkzaamheden en eventuele afsluitingen!