Nieuws

VVD: ‘Huisvesting arbeidsmigranten moet anders’

MEDEMBLIK – De huisvesting van flexibele arbeidskrachten op bedrijventerreinen mag uitsluitend als dit gebeurt met eigen personeel en op eigen terrein van de hoofdvestiging van het betreffende bedrijf. Niet als centrale voorziening voor het terrein of voor mensen van elders. Een voorstel van VVD-raadslid Jan de Vries om dit in het ontwerp van de wethouder zo aan te scherpen, haalde in de raadsvergadering van 26 november een meerderheid van 18 tegen 7 stemmen. Met de ruime steun is een belangrijk bezwaar van diverse bezorgde ondernemers weggenomen. Via de Ondernemersfederatie Medemblik en de Westfriese Bedrijvengroep hadden zij hun zorgen geuit.

De VVD heeft die bezwaren aangekaart bij de politiek. “Wij staan vierkant achter deze bezwaren en hebben die wijziging ingebracht. Alleen voor ‘eigen mensen’ op de locatie van het bedrijf zelf lijkt ons redelijk. Bij sommige agrariërs gebeurt dat ook en dat werkt prima. Maar logiescentra op een bedrijfsterrein is een stap te ver.” Het VVD-voorstel kreeg steun van GB, CDA, CU, D66 en HvM. Tegenstemmen waren van de PvdA, PWF, PW2010, BAMM en GroenLinks.

Hoewel het plan-Groenwijk van de Westfriese Bedrijvengroep niet aan de orde was, sprak de VVD er toch over. “Wij zien die ideeën als een prima en duurzame oplossing voor heel veel mensen. Waar het ook komt: het zal voor de hele regio lucht geven”. De Vries gaf aan onder de indruk te zijn van het concept en met interesse uit te zien naar het vervolg.

“De druk van arbeidsmigranten op de woningmarkt is enorm. Nu worden in de kernen huizen opgekocht, en komen onze eigen inwoners niet meer aan een woning.” Om het opkopen van woningen een halt toe te roepen stelde de VVD ook voor om eerder te stoppen met het afgeven van vergunningen voor een zogeheten ‘omzetting’. Met zo’n vergunning kunnen woningeigenaren een huis aan de woningmarkt onttrekken en het gaan verhuren aan arbeidsmigranten. “De wethouder wilde dit ook al, maar pas over een paar jaar. Dat duurt ons te lang.”

De VVD stelde voor om m.i.v. de tweede maand na start van het nieuwe beleid die vergunningen niet meer af te geven en de loopduur te bekorten. PWF wilde direct hiermee stoppen. “Dat hadden wij ook graag gewild maar dit kan leiden tot juridische problemen: als je geen overgangstermijn hebt, kunnen mensen de gemeente aanklagen en misschien gelijk krijgen bij de rechter. Dan zou het hele beleid weer opnieuw moeten worden geschreven en heb je ook risico op schadevergoedingen”. Het voorstel van de VVD werd uiteindelijk gesteund door de gehele gemeenteraad.

Het debat in de gemeenteraad van de gemeente Medemblik is hier terug te kijken. (tijd 1:19:00)

OFM

OFM via Frits Meester: “Wij zijn tevreden met de uitkomst omdat de ondernemers op het bedrijventerrein hiermee kunnen leven. Alleen huisvesting bij de werkgevers, waar handhaving en sociale controle goed kan worden opgevolgd. Het bedrijventerrein is niet ingericht voor bewoning.“
 

Groenwijk

De volgende stap is het inhoudelijk bespreken van het plan Groenwijk, welke een grootschalige oplossing biedt voor huisvesting flexibele arbeidskrachten in de regio. Op 16 december vindt hiervoor een virtueel werkbezoek plaats voor regionale raadsleden.