Nieuws

Programma Vitale Verblijfsrecreatie van start

In januari is Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord van start gegaan. Het is een programma gemaakt om ondernemers en Verenigingen van Eigenaren te helpen.Bij de activiteiten die georganiseerd worden ligt de focus voor de sector op een drietal thema’s:

  1. Toeristisch ondernemerschap
  2. Bestuurlijke versterking VVE’s
  3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid van de sector

Daarbij zijn subsidies mogelijk en wordt praktische hulp geboden in de vorm van expertteams, coaching en inspiratiebijeenkomsten. Alles is uitgebreid toegelicht in een volledig nieuwe website.

 

www.vitaleverblijfsrecreatienhn.nl