Nieuws

Pact van Westfriesland: verdrag van en voor de regio

Hoog tijd voor actie met versie 7.2

Samen werken aan welvaart en welzijn in de regio; dat was de insteek van het Pact van Westfriesland. In 2013 tekenden de 7 Westfriese gemeenten en stakeholders zoals zorg, WBG en onderwijs de eerste versie van dit verdrag. De afgelopen jaren is veel gepraat en zijn volop lijntjes uitgegooid, maar nú is het tijd voor actie. De WBG is duidelijk over de doelen voor versie 7.2.

Het Pact van Westfriesland staat voor de intentie om binnen de regio samen te werken aan 6 belangrijke thema’s: wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, ondernemen en economie, arbeidsmarkt en onderwijs, vrije tijd en het sociaal domein. Er is de afgelopen jaren veel gesproken. Er werden structuurgroepen gevormd, maar concreet werd het allemaal niet. Hans-Peter Baars, voorzitter van de WBG is stellig: ‘De burgemeesters maakten goede sier met de plannen, maar nu is het tijd om het Pact achter de bureaus vandaan te halen. Minder een feestje van de burgemeesters en méér concrete acties voor en door burgers, onderwijs, zorginstellingen en bedrijven.’

Kapstok voor de regio

‘Vanuit de WBG hebben we gekeken naar wat wij belangrijk vinden voor de komende jaren. Welke concrete acties moeten worden opgepakt en uitgevoerd? En wie hebben we daarbij nodig? Het resultaat is een lijst met wensen die we hebben gepresenteerd aan de burgemeesters en de stakeholders. We zien het Pact als een kapstok waar we onze wensen aan kunnen ophangen, samen met anderen, want alleen samen kunnen we onze regio verder versterken.’ Kort samengevat heeft de WBG de intentie de volgende acties in gang te zetten:

Wonen & welzijn

Binnen het thema wonen en welzijn gaat de aandacht naar buitenlandse werknemers en woningen voor jongeren. De WBG wil vóór 2025 3000 fatsoenlijke wooneenheden realiseren voor werknemers uit het buitenland. Locatieonderzoek om dit te bereiken is al gestart. Om meer woningen voor jongeren te realiseren, wil de WBG het Rabo plan SmartBuilds van harte ondersteunen. Dat geldt ook voor de circulaire tiny houses van Clean 2 Anywhere. In beide gevallen tijdelijke, duurzame woningen om te voorzien in de dringende woningbehoefte. Dit concept is wenselijk voor de regio, maar alles valt of staat met de samenwerking met de gemeente. ‘Zorg voor een locatie en wij zorgen voor het geld en de woningen.’

Werken & ondernemen

‘Op het gebied van werken en ondernemen gaat de aandacht naar de lokale arbeidsmarkt en de ondernemers. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer op elkaar te laten aansluiten, willen we tot 2024 de Talent Academies verder uitbreiden. We willen graag collectief regievoeren op de inrichting van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen in de regio. We willen liever geen garageboxen voor particulieren en datacentra, maar we willen wel onze sterke clusters verder versterken. Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van de terreinen via het Duurzaam Ondernemersloket. Om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te waarborgen, zou Parkmanagement door één organisatie standaard moeten zijn op alle terreinen. En om de regeldruk te verminderen en ondernemers beter van dienst te kunnen zijn, pleiten we voor een algemeen ondernemersloket voor Westfriesland. Aangestuurd door één betrouwbare en vlotte overheid. 1 loket, 1 telefoonnummer en antwoord op alle ondernemersvragen. Een laatste grote wens is een ondernemersfonds in alle gemeenten. Met een fonds van en voor ondernemers, kunnen collectief mooie doelen worden bereikt.’

Beleven

‘De regiobranding van Westfriesland is een ongoing project. De werkgroep Toerisme is hier druk mee bezig, maar het blijft altijd een aandachtspunt.’

‘Samenwerken is het belangrijkste woord als je het hebt over het Pact. Alleen door actief en met een open mind samen te werken komen we vooruit. Niet alleen acties vanuit de ondernemers, maar een overheid die steunt en meewerkt om die acties succesvol te maken. Door samen te werken wordt het Pact van heel Westfriesland. Dan kunnen we trots zijn op een welvarende regio waarin het goed wonen en werken is. Het Pact 7.2 wordt dan niet meer een feestje van 7 burgemeesters, maar van 200.000 burgermeesters.’