Nieuws

Is uw bedrijf klaar voor Open Hiring?

‘Als mensen écht vooruit willen, dan moeten ze een eerlijke kans krijgen. Met Open Hiring geef je die kans.’
Renee Pater,
HR Directeur Amarant Bakkers

Gelijke kansen voor iedereen

In Nederland zijn 14 ondernemingen van start gegaan waaronder Babysjop MamaLoes uit Goirle (dat als eerste bedrijf in Nederland de proef op de som nam met Open Hiring), en ECCO Leather uit Dongen. Tim ter Meulen, senior HR Manager van ECCO Leather, gelooft dat

het concept gunstig uitpakt, zowel voor de werknemer als werkgever. ‘Anders kijken naar het aannemen van personeel kan je helpen om aan gemotiveerde mensen te komen.’ In Noord-Holland Noord bijt Daveaar uit Zwaagdijk de spits af als eerste bedrijf dat start met Open Hiring. In de nieuwe vestiging wordt Open Hiring vanaf dag een in de bedrijfsvoering geïntegreerd. Open Hiring heeft ook een grote sociale impact. Het haalt drempels weg voor personen die nu vaak tegen hun zin achter aan de rij staan op de arbeidsmarkt en moeite hebben met het vinden van betaald werk. Zij vallen bij een reguliere sollicitatie meestal snel buiten de boot. Bij Open Hiring heeft iedereen gelijke kansen en het brengt de werkgever in contact met groepen potentiële mede- werkers die nu goeddeels buiten beeld blijven. Juist op een arbeidsmarkt die de afgelopen jaren grote gelijkenis vertoonde met een achtbaan, kan dit van pas komen.

Tot begin 2020 heerste bij het bedrijfsleven een schreeuwend tekort aan personeel. Corona zette deze trend vervolgens op zijn kop. Toch blijft ook nu in een aantal sectoren de vraag naar nieuwe werknemers groot. Ook in Noord-Holland Noord. O.a. bij productiebedrijven, de groenvoorziening, in de bouw- en installatiebranche, ICT en Openbaar Bestuur staan nog altijd vacatures open.

Innovatieve aanpak

Werken met deze innovatieve aanpak vereist een ‘open mind’ en een pioniersgeest. Open Hiring draait om vertrouwen in elkaar. Dat vraagt lef van zowel de werkgevers als de werknemers. Een Open Hiring- baan is volwaardig werk, waarvoor de medewerker vanaf dag één een regulier salaris ontvangt. Zoals gezegd zijn referenties niet nodig en wordt er geen sollicitatiegesprek gevoerd. De werkzoekende beslist

zelf of hij geschikt is voor de functie. Op de werkplek zelf bewijs je of je de juiste persoon op de juiste plaats bent. Door gemotiveerd aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken. Wat je als ondernemer aan vertrouwen schenkt, krijg je ook weer terug. Daar spint iedereen garen bij, blijkt uit de praktijkvoorbeelden met Open Hiring: de werknemer, zijn werkgever én de onderneming. Want Open Hiring komt ook de bedrijfscultuur ten goede.


‘Anders kijken naar het aannemen van personeel kan je helpen om aan gemotiveerde mensen te komen.’
Tim ter Meulen,
senior HR Manager ECCO Leather

Duurzame arbeidsrelatie

De werknemer die via Open Hiring start, heeft dezelfde rechten en plichten als zijn collega’s. Zijn arbeidscontract is hetzelfde als dat van andere werknemers in het team. Hij wordt hetzelfde behandeld als iedereen. In zijn baan wordt hij beoordeeld op zijn capaciteiten. Bij goed functioneren zet u zich in de werknemer perspectief te bieden op duurzame werkzekerheid. Als er begeleiding nodig is voor bepaalde werktaken, dan wordt die door het bedrijf gegeven zoals bij ieder ander. De medewerker krijgt volop de kans om te laten zien dat hij de baan aankan, maar als hij niet voldoet aan de eisen die het werk stelt, neemt u afscheid van elkaar. Andersom kan ook: de werknemer blijkt over zoveel kwaliteiten te beschikken dat hij in een andere baan binnen het bedrijf beter tot zijn recht komt. Dan biedt u hem de kans om door te groeien.

Wat heeft Open Hiring uw bedrijf te bieden?

  • Door de vacaturewachtlijst zijn er altijd mensen beschikbaar die direct aan de slag kunnen.
  • Doel van het arbeidscontract is te komen tot een duurzame relatie tussen bedrijf en medewerker.
  • De medewerker laat op de werkplek zien of hij geschikt is voor de baan en wordt beoordeeld op wat de functie vraagt.
  • Als een medewerker het werk niet aankan, dan beëindigt u het arbeidscontract, op dezelfde wijze waarop u anders ook afscheid neemt van medewerkers.
  • Werknemer en werkgever kunnen terugvallen op een onafhankelijke Life coach, mochten er belemmeringen zijn die het behoud van werk in de weg staan.
  • Werknemers kunnen stappen vooruitzetten en doorstromen binnen het bedrijf als zij de capaciteiten daarvoor in huis hebben.

Oog voor de toekomst

Een bijkomend effect van Open Hiring is dat het u in staat stelt uw maatschappelijke bijdrage te tonen. De samenleving, die steeds diverser en kleurrijker is geworden, wil dat de verschillen in opleiding, leeftijd en culturele achtergrond zichtbaar worden op de werkvloer. Iedereen moet kunnen meedoen. Ook van het MKB, als geen ander segment

in het bedrijfsleven een afspiegeling van de maatschappij, wordt verwacht dat het hierin een rol neemt. Per slot van rekening voelen de medewerkers van kleine en middelgrote (familie)bedrijven zich vaak sterk betrokken bij het wel en wee van hun onderneming. Net zo goed als hun werkgever doorgaans een nauwe band met zijn medewerkers ervaart. Uit onderzoek blijkt dat 86% van de MKB’ers van mening is dat het ondernemen niet alleen draait om winst en rendement, maar ook om ‘sociaal kapitaal’. Personeel in dienst nemen via Open Hiring kan daarbij helpen, omdat u niemand meer ongewild uitsluit.

Werknemers voelen zich welkom en mogen zijn wie ze zijn. Dit komt door de vaak al aanwezige mensgerichte (familie)cultuur van het bedrijf. Via Open Hiring wordt dit extern meer zichtbaar en zorgt dit voor een positief imago en onderscheidende positie in de (arbeids)markt. En medewerkers die trots zijn op hun bedrijf.

Doet u mee?

Start Foundation zoekt in Noord-Holland Noord bedrijven die met Open Hiring aan de slag willen. Dat gebeurt via Ljalja Andronova. Als Open ambassaDeur is zij het gezicht uw regio. Zij is als trainee geworven via Regio Talent in Alkmaar, in samenspraak met RPA Noord-Holland Noord, WerkSaam Westfriesland en woningcorporatie Intermaris. ‘Ik denk dat ik voor onze regio een sterk verhaal te vertellen heb’. ‘Ik neem daarbij vooral de optiek van de werkgevers als uitgangspunt. Wat heeft Open Hiring hun te bieden? Je hebt bijvoorbeeld minder dure en ingewikkelde sollicitatieprocedures nodig, die óók geen juiste match garanderen. En je bereikt personeel uit de niet-reguliere kanalen; medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Verder lever je als bedrijf een wezenlijke bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt.’

Is uw bedrijf klaar voor Open Hiring?
Neem dan contact op met Ljalja Andronova, Open ambassaDeur Open Hiring® l.andronova@regiotalent.nl – 06 230 805 28

Meer weten?

Kijk op www.openhiring.nl. Hier vindt u actuele informatie over Open Hiring, de principes en spelregels, inspirerende verhalen van ondernemers

Start Foundation

Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Open Hiring is een innovatieve methode die dat mogelijk maakt. Het idee voor dit concept is ontstaan bij het Amerikaanse bedrijf Greyston, dat al 35 jaar mensen die moeilijk aan werk kunnen komen, op deze wijze aan een baan helpt. Vanwege dit succes besloot Start Foundation de aanpak geschikt te maken voor de Nederlandse arbeidsmarkt, om ook hier mensen die aan de zijlijn staan, een kans te bieden op een baan met duurzaam perspectief.