Nieuws

Het grootste ondernemersnetwerk zoekt een nieuw voorzitter

Waarom bestaat de Westfriese Bedrijvengroep (WBG)?
Samen kom je verder! Ruim duizend Westfriese ondernemers hebben zich daarom verenigd in de WBG. De WBG vormt al 22 jaar het grootste ondernemersnetwerk van de regio en vervult de belangrijke taak van regionale belangenbehartiging. Wij staan voor een toekomstbestendige regionale economie. Niet door er over te praten en na te denken maar door de handen uit de mouwen te steken.

Hoe werkt de WBG?
Wij initiëren en organiseren concrete projecten om de belangen van ondernemers en de economie te dienen. We werken samen met onze leden, partners en parels aan deze projecten via verschillende werkgroepen. Daarnaast staat de WBG in nauw contact met andere ondernemersorganisaties en het Economisch Forum Holland-boven-Amsterdam.

Wat doet de WBG voor de regio?
De WBG voert projecten uit die zich kenmerken door een collectieve aanpak voor verduurzaming, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, huisvesting, toerisme en digitalisering. Alle projecten hebben hetzelfde doel, namelijk een toekomstbestendig bedrijfsleven in West-Friesland. Een professioneel team bestaande uit een verenigingsmanager; een communicatieprofessional en een secretariaat, ondersteunt de leden, het bestuur en de werkgroepen van de WBG.

Wie is de voorzitter van de WBG?
Het bestuur van de WBG bestaat uit een algemeen bestuur (AB) met afvaardiging vanuit de aangesloten verenigingen en een daadkrachtig dagelijks bestuur (DB) met 3 leden. De voorzitter is een onafhankelijk boegbeeld van de ondernemers in de regio. De voorzitter is ook een netwerker die publiek en privaat verbindt en het algemene economische belang van de regio behartigt.

Tijdsbesteding en beloning
De voorzitter wordt door het professionele WBG team zoveel mogelijk ontzorgd. Voor het goed kunnen uitoefenen van de taken moet rekening gehouden worden met een tijdsbesteding van tot 10-15 uur per week. De voorzitter ontvangt een onkostenvergoeding voor zijn of haar tijdsinvestering in overleg met het algemeen bestuur. Naast deze vergoeding levert het voorzitterschap een uitstekend strategisch en bestuurlijk netwerk, persoonlijke ontwikkeling en verbinding met andere bedrijven op.

Procedure
Bij interesse kunt u reageren door middel van een korte en krachtige motivatie en CV. Voor de benoeming is een sollicitatiecommissie samengesteld die de meest geschikte kandidaten gaat spreken en een voorlopig advies uitbrengt naar het AB. Bij een positief besluit wordt de benoeming voorgedragen aan de leden op de Algemene Ledenvergadering.

Als u vragen heeft, dan kunt contact opnemen met Bashar Al Badri (06-0644360894). U kunt uw reactie sturen voor 18 november a.s. naar het secretariaat van de vereniging t.a.v. mevrouw Marja Beets, info@westfriesebedrijvengroep.nl.

Mocht u zelf niet willen reageren, maar iemand kennen die goed aan het profiel voldoet, laat ons dan uw tip weten of stuur de vacature door.