Nieuws

Een unieke werkplek in de duinen

Petten – een gezelschap van ruim 20 CDA’ers uit heel Noord-Holland bracht een bezoek aan het 70 HA grote duingebied in Petten. De reactor die daar sinds de zestiger jaren staat produceert nucleaire medicijnen. Die worden geleverd aan ziekenhuizen en worden ingezet voor diagnostiek en voor bestralingstherapieën bij bijvoorbeeld kankermedicijnen. Ronald Schram (director Strategic Allianties NRG): “Er is een sterke groei te zien in therapeutische medicijnen, dit wordt steeds belangrijker. Dit richt zich o.a. op pijnbestrijding”. Ronald merkt op dat er medicijnen worden gemaakt voor 30.000 patiënten per dag, wereldwijd. Jelle Beemsterboer (wethouder gem. Schagen): “Deze reactor is nu zo’n 60 jaar oud. We zijn volop bezig om een nieuwe te gaan bouwen en verwachten dat deze in 2025 klaar voor gebruik zal zijn.” Jelle vertelt enthousiast over dit unieke bedrijf op deze exclusieve plek in de duinen dat werkgelegenheid biedt aan 1600 werknemers, en men verwacht dat dit aantal nog wel zal groeien tot 2000. Dan is het wel van belang dat bijvoorbeeld het openbaar vervoer naar deze locatie verbetert, zeker ook met het oog op de Energy & Health Campus waar projectteams zich bezig houden met gebiedsontwikkeling, de arbeidsmarkt en onderwijs. Rene Zijlstra (Campus Coördinator Ontwikkelingsbedrijf NHN): “We willen een koppeling maken met studenten en een geweldige leeromgeving creëren, en werkgelegenheid”. Rene vertelt ook over de wens om een informatiecentrum te realiseren voor geïnteresseerden en toeristen. Door het onderzoeksterrein en de reactor letterlijk van elkaar te scheiden, zou hier zeker ruimte voor moeten kunnen komen. Mark Overwijk informeert het gezelschap namens ECN-TNO over de Bio-Massa onderzoeksfaciliteit Hij vertelt over innovatieve start-ups als gepatroneerde zonnecellen en waterstofproductie op zee. Mark: “De duurzame energiemix moet klaar zijn in 2050, het is wenselijk dat je een energievorm hebt die precies hetzelfde doet als je nu hebt, maar dan groen. Daar moeten we slim over nadenken”. Tot slot verzorgen Mark en Rene een rondleiding over het terrein en bezochten we o.a. het laboratorium waar zeewier wordt gebruikt als grondstof voor energie en chemie. We keken onze ogen uit, hebben veel kennis opgedaan en de organisatie; Eveline Tijmstra, Merijn Snoek en Els van den Bosch van de CDA bestuurdersvereniging Noord-Holland spreken nogmaals hun waardering uit voor de gelegenheid die ons is geboden om op dit zwaar beveiligde terrein achter de hekken te mogen komen kijken.