Nieuws

Economisch Forum aan provincie: Behoud Westfrisiaweggelden voor de regio

WESTFREISLAND – Na de WBG en de Westfriese gemeenten maakt ook het Economisch Forum zich sterk om de Westfrisiaweg gelden beschikbaar te houden voor infrastructuurprojecten in de regio. Voorzitter Friso de Zeeuw heeft daarvoor onderstaande brief gestuurd aan de provincie Noord-Holland.

Geacht college,

Ons is duidelijk geworden dat de nieuwe Westfrisiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen totaal 415,80 miljoen euro heeft gekost. Een investering die een sterk verbeterde bereikbaarheid van de regio tot resultaat heeft gehad. Het bedrijfsleven, in het bijzonder in Westfriesland, profiteert hier iedere dag van.
Hoewel sprake is 

van een forse investering is uiteindelijk per saldo ruim tien miljoen minder geïnvesteerd dan dat voor dit infrastructurele project opzij was gelegd.

De financiering van het totale project is voor rekening gekomen van provincie en gemeenten en Waterschap in Noord-Holland Noord. Een deel van de gemeentelijke bijdragen is opgebracht door het regionale bedrijfsleven onder andere door opslagen bij grondtransacties op bedrijventerreinen.
Nu er een overschot op de begroting is gerealiseerd lijkt het redelijk met de oorspronkelijke founders te overleggen welke bestemming deze middelen krijgen. Onze gedachten gaan uit naar een reservering van de middelen voor infrastructuurprojecten in de regio. Vanuit dit fonds kunnen dan na overleg de meest klemmende bereikbaarheidsvraagstukken worden opgepakt. Terugvloeien naar de algemene middelen van de provincie ligt naar ons oordeel, gezien de herkomst van de middelen, niet in de rede.

Graag overleggen wij hoe dit additionele bereikbaarheidsfonds vorm kan worden gegeven.

Vriendelijke groet,

F. de Zeeuw
Voorzitter Economisch Forum