Nieuws

Dure tijden? Leergeld helpt!

Het leven wordt zo duur, dat mensen het soms niet meer bijbenen. Ondernemers hebben er steeds vaker mee te maken dat er loonbeslag wordt opgelegd bij medewerkers. Maar ook ondernemers zelf, zzp-ers, agrariërs, mkb-ers met hoog energiegebruik, kunnen (tijdelijk) in financiële nood komen. Er zijn steeds meer werkende armen in Nederland.

Als je iemand kent of iemand bent die van een laag leefgeld moet rondkomen, waarbij er te weinig overblijft om de kinderen te geven wat kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar) nodig hebben, kan Leergeld West–Friesland bijspringen. Ze hanteren een norm van 120% van het sociaal minimum, maar soms moet er gewoon maatwerk worden geleverd.

Zij zorgen ervoor dat jouw kind wel die fiets kan krijgen of die laptop. Zij zorgen dat jouw kind wel kan sporten of op een cultuur- of hobbyclub mee kan doen. Het credo is: ieder kind moet meedoen. Want nu meedoen is later meetellen.

Kijk op de site of verwijs mensen die het nodig hebben hier naar. ‘Samen lossen we het op en dat hoeft verder niemand te weten.’

Bezoek hen via de website: www.leergeldwestfriesland.nl of zoek contact via mail: info@leergeldwestfriesland.nl of telefoon van maandag t/m woensdag: 0229-706800