Nieuws

De WBG werkt samen met partners hard aan de oplossingen van morgen

Deze week heeft de WBG diverse overleggen gevoerd met de provincie Noord-Holland over meerdere thema’s die vandaag maar ook morgen van belang zijn voor Westfriesland.

Met gedeputeerde Edward Stigter hebben we in het Economisch Forum NHN gesproken over de toenemende congestie op het elektriciteitsnet. Bedrijven kunnen niet meer worden aangesloten en anderen kunnen hun zonnestroom niet meer kwijt. Helaas kan het probleem pas op langere termijn door de netbeheerder worden opgelost, maar we moeten ondertussen werken aan slimme lokale oplossingen. Mede met input van de WBG komt er op zeer korte termijn een subsidieregeling voor die slimme oplossingen en aanvragen kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend. Denk daarbij dat bedrijven samen of alleen een duurzame oplossing, als een batterij, rendabel kunnen krijgen. De netbeheerder is bij wet verplicht een veilige marge in te bouwen en houdt er rekening mee dat iedereen op hetzelfde moment zijn maximale stroom nodig heeft. Maar dat komt eigenlijk nooit voor en met je buren kun je goed afspraken maken. Een ander voorbeeld is het organiseren van collectieve accudiensten, vergelijkbaar aan het opslaan van onze data in de cloud. Ook gaan we bedrijven die slimme oplossingen bedenken betrekken en een podium geven.

Heb je goeie ideeën en kom je er niet door, meld je dan bij de WBG.

Met gedeputeerde Ilse Zaal hebben we gesproken over de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen en vooral ook dat we zelf regie willen gaan voeren over de invulling. We willen niet overvallen worden door bedrijven die elders weggestuurd worden om plaats te maken voor woningbouw of nog een datacentrum of nog meer particuliere garageboxen. We willen juist die clusters van bedrijven verder versterken waarin Westfriesland al sterk is, zoals o.a. de techniek- en maakindustrie, het nautisch cluster, de zaadveredeling en agri-food. Met een meer thematische invulling van Zevenhuis-II kunnen we daar al een goede start mee maken. Volgende week gaan we verder met haar in gesprek over de uitbouw van de Talent Academy WF. Bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen (tripel helix) werken samen aan het opleiden van jongeren binnen bedrijven. Dat loopt al succesvol voor de zorg en techniek en dat willen we uitbreiden naar energietransitie en wellicht ook accountancy

Bedrijvenpark WFO

Gedeputeerde Jeroen Olthof hebben we samen met de BWFO uitgenodigd om zelf te komen kijken naar verstopping van het verkeer op het WFO industrieterrein. Door de groeiende industrie en het gebrek aan voldoende ontsluiting loopt het bijna dagelijks tijdens de spits helemaal vast op de provinciale rotonde. Naast de ergernis dat je tot wel een kwartier moet wachten voordat je überhaupt het industrieterrein af bent, is het ook onveilig. Hulpdiensten kunnen niet snel ter plaatse zijn en het is eigenlijk wachten op het moment dat het fout gaat. De provincie heeft toegezegd dat zij de regie gaan voeren in de zoektocht naar een oplossing. We hebben met elkaar de intentie uitgesproken om vóór de zomer duidelijkheid te krijgen over een korte- en lange termijn oplossing. Het was een positief bezoek, waarbij de gedeputeerde kennis heeft gemaakt met het bedrijventerrein. Maandag komen 11 statenleden op bezoek naar aanleiding van de verkeerscongestie op het WFO terrein.

De WBG werkt samen met partners hard aan de oplossingen van morgen.

Fijne weekend allemaal!

Hans-Peter Baars