columns

Ode aan het PACT

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Ik had het u vorige keer beloofd. Ik zou terugkomen op het PACT van Westfriesland. Nou daar komt ’ie dan! Eerst even voor diegenen die dat niet precies weten. Het PACT van Westfriesland is een set afspraken die de 7 gemeentebesturen van Westfriesland met elkaar in de vorige bestuursperiode hebben gemaakt. Dat gaat over samenwerking, over bedrijventerreinen, woningbouw en zo nog wat zaken. De afspraken waren nog wat summier: we stemmen met elkaar af, we informeren elkaar, we overleggen. U kent dat wel, die mooie bestuurlijke volzinnen.

Maar niet zonder betekenis en ook niet vanzelfsprekend. Er zijn veel regio’s waar dat tussen gemeentebesturen niet lukt. In Westfriesland wel, dat is een goede zaak en zal u uitleggen waarom.
De afgelopen 30 jaar is het vaak gegaan over gemeentelijke herindeling, uiteindelijk resulterend in 7 Westfriese gemeenten. Ook nu steekt die discussie nog wel eens de kop op. Moeten we naar één gemeente Westfriesland? Verkeerde discussie, want die gaat over gemeentehuizen, burgemeesters, ambtelijke organisaties. Het beste antwoord: een sterk PACT!

De afgelopen 30 jaar hebben de gemeenten in onze regio ook heel vaak met elkaar overhoop gelegen, over van alles en nog wat. De N23 was misschien wel het pijnlijkste voorbeeld. Met als gevolg dat het ook 23 jaar duurde voordat hij werd aangelegd. Het PACT biedt de basis om met elkaar samen te werken, de krachten te bundelen, elkaar ook wat te gunnen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de colleges bijna allemaal gevormd. Alleen Enkhuizen moet nog, maar ik zou bijna zeggen: dat zijn we gewend.

Alle aanleiding dus om te werken aan een PACT 2.0. Dat zal op twee punten nog steviger moeten zijn. Allereerst moeten de afspraken minder vrijblijvend, offensiever zijn, richting elkaar, de provincie maar ook richting bijvoorbeeld de regio Amsterdam. Een ambitieuze woningbouwdoelstelling, met scherpe keuzes waar wel en ook waar níet zal worden gebouwd. Een krachtige toeristische agenda, waarbij we elkaar versterken en elkaar iets gunnen. Een offensief op het gebied van de arbeidsmarkt, met ook een krachtige lobby voor hoger onderwijs. Schouder aan schouder voor betere bereikbaarheid, de A7, de A23 maar ook investeren in openbaar vervoer vanuit Amsterdam. Een greep uit de thema’s die er toe doen.

Op de tweede plaats zou zo’n pakket afspraken niet alleen tussen de gemeentebesturen moeten worden gesloten. De maatschappelijke organisatie moeten nadrukkelijk worden aangehaakt. Het bedrijfsleven, de zorginstellingen, het onderwijs, de woningbouwcorporaties en de projectontwikkelaars. Zodat we als Westfriesland samen sterk staan en hetzelfde verhaal vertellen. Met kracht de regio op de kaart zetten als een gebied waar het goed wonen, werken en genieten is. En waar we samenwerken. Niet één gemeente, wel één geluid!

De zeven gemeenten zijn bijna klaar met hun colleges. Het echte werk begint nu pas. Op naar PACT 2.0. Het Westfriese bedrijfsleven is er klaar voor. De Westfriese Bedrijvengroep zal hen met kracht vertegenwoordigen.