columns

Landelijke verkiezingen, regionaal belang!

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Op 17 maart mag elke Nederlandse staatsburger vanaf 18 jaar weer naar de stembus. Landelijke verkiezingen gaan in eerste instantie niet over het dorp en de eigen regio, maar over het land en internationale betrekkingen. Toch hebben ze een regionaal belang dat ons allemaal raakt. Breng daarom hoe dan ook je stem uit!

Ieder heeft zo zijn of haar eigen afwegingen bij het maken van een keuze. Het coronabeleid, het klimaat, de economie; wat vind jij belangrijk voor de nabije toekomst? Voor ons land en voor jouw eigen leefomgeving. Welke keuze past daarbij? En kies je dan voor een partij, een persoon of een combinatie van beide? Ik ben er trots op dat we in ons land daar helemaal vrij in zijn.

Voor ons land en voor jouw eigen leefomgeving. Welke keuze past daarbij?

Bij het maken van een keuze moeten we ons realiseren dat landelijke verkiezingen óók over regionale ontwikkelingen gaan. Als voormalig Tweede Kamerlid weet ik uit ervaring dat de politieke invloed op het Binnenhof vanuit regio’s in Nederland nogal verschilt. Ik heb ervaren dat Kamerleden uit bijvoorbeeld Groningen, Brabant of Limburg elkaar – dwars door alle partijen heen – altijd weten te vinden. Daar is samenwerking in dienst van het pure regionale eigenbelang heel gewoon. In Noord-Holland is dat totaal anders.

Een eerste verklaring daarvoor is dat de provincie Noord-Holland als geheel niet bestaat. Deelgebieden als Amsterdam, Haarlem, ’t Gooi, Kop van Noord-Holland en Texel hebben alle hun eigen karakteristieken en ambities. In het provinciaal bestuur is dat heel duidelijk merkbaar. Driekwart van de bestuurders komt uit de Amsterdamse regio en hebben geen idee wat er in Westfriesland aan de hand is. In een gesprek met de Gedeputeerde Economische Zaken stelde zij eenvoudigweg vast dat de economie op slot zit vanwege de leegstand in kantoren en in de dienstverlening van de kennisbubbel rond Amsterdam. Geen idee over de maakindustrie, de landbouw en landbouwmechanisatie, de bouw en de distributiesector, die juist in onze regio op volle toeren draait.

En zo is het ook in Den Haag. Vanuit Brabant, Limburg en Groningen gooien ze graag – en welbewust! – “de Randstad” op één hoop. Wij zijn “de stad” en zij zijn “de regio”. En de volgende zin is uiteraard: “het geld moet naar de regio”! We moeten in Den Haag veel meer aanwezig zijn, veel meer tegengas geven!

Dat brengt mij bij een tweede verklaring. Wij zijn er zelf ook debet aan. Onze regio is veel te bescheiden. Waar ze in Limburg en Brabant met een duidelijk entiteit en identiteit in Den Haag aan de bel trekken, zijn wij als regio Noord Holland Noord onvoldoende zichtbaar.

Daar moet verandering in komen. Klagen helpt niet. Laten we onze rug rechten, een stevig eigen geluid brengen en in het licht stappen. Plannen neerleggen vanuit onze regionale ambitie. Als Westfriese Bedrijvengroep doen wij niets anders en zoeken overal de steun die we kunnen mobiliseren.

Breng jouw stem uit op 17 maart en realiseer je dat deze bijdraagt aan de wijze waarop Den Haag de komende vier jaar óók de belangen voor onze regio vertegenwoordigt. Doe er je voordeel mee!

Hans Huibers
Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep