columns

De provincie doet er toe!

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Op 20 maart a.s. vinden in ons land de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Op 5 maart 2019 houdt de WBG zijn inmiddels traditionele Ondernemersdebat onder de professionele leiding van Robert-Jan Knook. De bouwen die avond voort op onze leus: ‘Amsterdam First – Westfriesland Second’. 20.000 woningen in Westfriesland, de verdubbeling van de Houtribdijk en het verbeteren van de verbinding over weg en openbaar vervoer met de metropoolregio Amsterdam, Westfriesland toeristisch op de kaart met de Golden Age en de ontwikkeling van het aanbod van hbo-onderwijs in de regio.

De verkiezingen voor de provincie spreken bij mensen het minst tot de verbeelding. De opkomst is meestal laag en provinciale lijsttrekkers behoren vaak niet tot de lijst ‘bekende Nederlanders’.

Toch is dat alles een vervelende onderschatting van het belang van de provincie. Vanuit ondernemersperspectief hebben we het vaak over bereikbaarheid, over bedrijventerreinen, over woningbouw. De eerstkomende periode zal ook duurzaamheid en energietransitie ons nadrukkelijk bezighouden. Laat dat nu juist de onderwerpen zijn waar de provincie een doorslaggevende stem heeft. We benadrukken het belang van extra woningen in de regio, binnenstedelijk, maar ook vanwege de vitaliteit van de dorpskernen. Laat nu juist de provincie de laatste jaren een slot op de deur hebben gezet omdat er in Gedeputeerde Staten en in de Provinciale Staten geen meerderheid voor was! We hebben een stevige discussie over windparken en zonneweiden in relatie tot de inzet van schaarse grond voor industrie, landbouw of woningbouw. Laat nu juist de provincie vanwege haar verantwoordelijkheid op het gebied van ruimtelijke ordening hier een beslissende stem in hebben! En laat ik ook een positief geluid horen: door de niet aflatende inspanningen vanuit de provincie is toch ook uiteindelijk de N23 gerealiseerd.

Kortom, een onvervalste oproep: ga 20 maart stemmen! Ik onthoud mij uiteraard van een stemadvies, maar zeg wel het volgende. Verdiep u in de opvattingen van de partijen op de onderwerpen die het ondernemersbelang aangaan. Kijk niet alleen naar de beloftes voor de eerstkomende jaren, maar zeker ook naar het stemgedrag en de handelswijze de afgelopen jaren. Het gaat wel ergens over op 20 maart!