Westfriesland Pact door!

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 30 november 2018

Op vrijdag 23 november organiseerden de zeven Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) samen met de Westfriese Bedrijvengroep de bijeenkomst Westfriesland Pact door!

Aanleiding was de evaluatie van het Pact van Westfriesland eerder dit jaar. Deze evaluatie wees uit dat de ambitie in Westfriesland nog steeds onverminderd hoog is (behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland), maar dat er wel meer focus moet komen. Daarom werd een tweeluik georganiseerd om samen te kijken welke opgaven de komende twee tot vijf jaar centraal moeten staan. In september waren de Westfriese raadsleden aan de beurt. En op 23 november ondernemers, onderwijs- en maatschappelijke instellingen. In zes thema’s (wonen en leefbaarheid; zorg en sociaal domein; leisure; energietransitie en klimaatadaptatie; onderwijs en arbeidsmarkt; ondernemen en economie) werd in kleine groepen gediscussieerd over de Westfriese opgaven. In de komende maanden wordt met de Westfriese raadsleden gesproken over de uitvoering van de maatschappelijke opgaven. Hieronder een kort foto-verslag van de bijeenkomst.

Burgemeester en bestuurlijk trekker van het Pact Jan Nieuwenburg heet iedereen welkom op deze bijzondere bijeenkomst.

Gastheer Peter Schouten van Soci-Com (winnaar WBG Runners Up prijs 2018) heette meer dan 80 ondernemers, onderwijs- en maatschappelijke instellingen welkom in zijn bedrijf. Een leuke en verrassende locatie om een bijeenkomst te organiseren. In de hal liep tijdens het programma de productie gewoon door. En zo hoort het!

Voorzitter Hans Huibers van de WBG gaf zijn visie op onze regio: Amsterdam First, Westfriesland Second. Hans: “De regio heeft grote
kansen op het gebied van toerisme, woningbouw en bereikbaarheid. We kunnen de Amsterdamse regio hierin goed helpen en
tegelijkertijd onze eigen ambities realiseren. Een klassieke win-win-stituatie”.

In zes sessies werd gediscussieerd over de ambities en opgaven in Westfriesland. In de sessie over leisure werd aandachtig geluisterd naar bestuurlijk trekker en wethouder Ben Tap. Conclusie: Samen met partners en parels zoeken naar de producten die onze regio aantrekkelijk maken. Marketing, bereikbaarheid en gastheerschap zijn hierin belangrijke randvoorwaarden.

Belangrijkste resultaat was een oproep om gezondheid en vitaliteit te stimuleren als grootste “preventie-opdracht”. Daar heeft iedereen wat aan, de inwoners zelf, de zorginstellingen die zorg op maat kunnen leveren en het bedrijfsleven dat daarmee vitale werknemers krijgt. Zet middelen en geld slim in, zorg voor minder regels en verdergaande digitalisering.

Bevlogen wordt de energietransitie toegelicht. Er moet een regionale strategie komen waarin ook aandacht wordt besteed aan het delen van informatie. Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en inwoners goed weten hoe ze duurzamer kunnen werken en leven?

Soms ontstaan er unieke combinaties: Brandweercommandant Steven van de Looij vertelt bevlogen over de ambities op het gebied van wonen. Natuurlijk laat hij het niet na om ook een oproep te doen om je aan te melden voor de vrijwillige brandweer.

De deelnemers aan de sessie onderwijs en arbeidsmarkt willen het arbeidspotentieel maximaal benutten en daarbij richten op kansberoepen’ in de zorg, agri, techniek en leisure. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet geïntensiveerd worden. Dit leidde tot concrete ideeën om ondernemers vaker voor de klas te zetten en kinderen al vroeg kennis te laten maken met het bedrijfsleven in onze regio.

De grootste ambitie is om zo snel mogelijk te bouwen. Aannemers, makelaars, woningcorporaties en overheid moeten hierin samen optrekken. Al snel werd een ‘woon-pact’ gesloten dat moet worden aangeboden aan de provincie. Het woon-pact is een concreet aanbod van samenwerkende partijen in de regio om versneld te gaan bouwen om zodoende de grote vraag naar kwalitatief goede
en betaalbare woningen te realiseren. Een ambitie die alle deelnemers met elkaar delen.

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *