Nieuws

Westfriese toekomstvisies – Pieter Plas: “Regeren is vooruitzien”

Elf Westfriese ondernemers zijn gevraagd om na te denken en ook deels te dromen over hoe zij de toekomst van Westfriesland zien. Een visie gebaseerd vanuit het dagelijkse werk, maar ook als inwoner en werkgever voor de regio Westfriesland. Reacties zijn welkom, graag zelfs. Alle visies en reacties worden gebundeld en gedeeld met beleidsmakers en aangeboden aan de lokale politiek als input voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Daarnaast volgt er een actie lijst die door ondernemersverenigingen en koepelvereniging WBG gebruikt zal worden als speerpunten voor de komende jaren.

Foto Hélène de Bruijn

Naam: Pieter Plas

Thuis: in Bovenkarspel, gemeente Stedebroec

Werk: directeur-eigenaar Beerepoot Automatisering in Hoorn

Gemeente: Hoorn

 

Met overkoepelende blik bekijkt Pieter de bedrijvige, bestuurlijke en maatschappelijke bewegingen binnen West-Friesland. In relatie tot buurtgemeenten, de provincie, Nederland en zelfs buiten de landsgrenzen. ICT maakt de wereld kleiner en onze visie groter. Als een caleidoscoop die razendsnel nieuwe inzichten biedt. Je moet ze alleen wel willen zien.

 

Heel veel zaken zijn immers heel logisch. Marktwerking is een eeuwenoud natuurverschijnsel. Als je een grote boom weghaalt, krijgen andere ruimte om te groeien. Hierdoor kan een andere soort dominant worden. Wanneer je iets verandert, werkt dit door in ontelbare andere factoren. Daarom is het zo belangrijk om stil te staan bij wat je wilt bereiken en vanuit dat vertrekpunt te kijken wat daar voor nodig is. Want anders maak je misschien onbedoeld denkfouten!

Ik zit er ook wel eens naast, maar de WBG pleit om de Noord-Zuidlijn door te trekken in hetzelfde jaar dat men tijdens hun jaarvergadering een spreker onderzoeken laat tonen over de bereidheid. Het doel is om mensen naar de regio toe te trekken, terwijl het onderzoek onomstotelijk uitwijst dat hiermee een barrière wordt weggehaald om in Amsterdam te gaan werken. Daarom zie ik voor mijn bedrijf liever flinke files en veel blaadjes op het spoor! Daarmee creëer je namelijk vraag naar werk én opleiding in de regio.

“Alles hangt af van marktwerking”

Efficiency, dagelijkse kost voor Pieter. Ook wanneer hij kijkt naar wonen, werken en vrije tijd in onze regio en het daaraan gekoppelde vraagstuk van mobiliteit. Alles hangt af van marktwerking, een natuurlijk verschijnsel.

“We maken beleid om als West-Friesland te kunnen concurreren met de Randstad. Hierin maken we essentiële denkfouten. Een student of medewerker maakt een afweging en die is eigenlijk heel simpel: veel verdienen in een bruisende stad, of rust, veiligheid en weinig reistijd. Daarbij lijkt reistijd met thuiswerken ook minder zwaar mee te wegen én wij moeten niet denken dat we in onze regio kunnen concurreren met een slap aftreksel van een bruisende binnenstad.”

“Het openbaar vervoer biedt geen oplossing”

Openbaar vervoer wordt gezien als oplossing. Dat is gek. Wereldwijd zijn de infrastructuren van het OV gemaakt om je vanuit alle aderen terug te brengen naar één centrum. In ons geval Amsterdam. Daar zijn alle faciliteiten met het OV bereikbaar. Dat geldt niet voor Hoorn. Dat is een tussenstation van waar je vooral mensen wegvoert, niet waar je mensen heen leidt.  Bovendien hebben we geen dekkend netwerk. Voldoende om de regio leeg te trekken, maar niet om binnen de regio te reizen. Ook bij het ontwerp van een woonwijk wordt niet per definitie stilgestaan bij openbaar vervoer.

“Bewegingen binnen West-Friesland gaan altijd met eigen vervoer”

De huidige marktwerking maakt het niet rendabel om OV anders in te richten. Maar beleidsmakers richten zich wel op minder auto’s. Volgens mij klopt dat niet.  Misschien werkt het voor lange afstanden, maar kleine bewegingen gaan altijd met eigen vervoer. We gaan steeds meer elektrisch rijden. Dat is niet per se duurzaam, maar geopolitiek speelt hierin een rol. We willen niet afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en we moeten van het gas af om onze afhankelijkheid van Rusland en de Oekraïne af te bouwen. Elektrisch rijden, windmolens, het zijn vooral manieren om zelfvoorzienend te zijn, schone energie is bijvangst.

“Betaalbare woningen en goede, veilige wegen houden jongeren in West-Friesland”

Als we jongeren hier willen houden, moeten we weten waar de jeugd behoefte aan heeft. Als je jong bent, wil je het huis uit. Hoe ga je dat doen? Ons jongere personeel woont allemaal nog thuis, ze kunnen het simpelweg niet betalen.

Een optie is in de Randstad werken, dubbel loon verdienen en hier iets kopen. Zeker nu je ook goed kunt thuiswerken. Ook dat is marktwerking.

Hetzelfde geldt voor studie en stage. Als je 20 bent, in Enkhuizen woont en stage loopt in Zwaagdijk, hoe ga je dat doen? Het kan met de fiets, maar je bent ook met 40 minuten op Sloterdijk. Daar heb je ruime keuze. Een reden om hier te blijven kan zijn omdat de grote stad je minder trekt of uit angst. Die groep moet zich niet gedwongen voelen in Amsterdam op stage te gaan. Dan ben je ze alsnog kwijt. Biedt een goed en veilig wegennetwerk voor elektrisch vervoer en fietspaden. De afstand Enkhuizen naar Zwaagdijk is best goed te doen, maar niet veilig.

Wat wonen betreft ligt het voor de hand om huidige woongebieden verder uit te breiden, tussen Zwaag en Stedebroec. Belangrijk is te bouwen rondom oude en nieuwe wegen voor woningen en werkgelegenheid. Voor dat laatste is het belangrijk om een terrein als Zevenhuis te erkennen en het aan de oost en west zijde door te trekken.

“Winkels moeten open als mensen recreëren”

 Leegstand is er vooral in winkelpanden in binnensteden. Die zijn er over 5 jaar niet meer. Parkeergelegenheid is beperkt. Je kunt met het OV of de fiets, maar dat valt niet mee als je vanuit Venhuizen naar Hoorn wilt reizen. Op een elektrische fiets kom je ver, maar waar laat je al je geshopte spullen?

Winkelen blijft, maar meer in geconcentreerde winkelcentra zoals Bataviastad. Een goed winkelcentrum is een combinatie van goede parkeergelegenheid en een clustering van aanbod. Online shoppen doen we ook, maar uit gemak of frustratie. Als ik klaar ben met werken, sluiten de winkels net hun deuren. Winkels moeten open als mensen recreëren. Mensen zijn in de basis sociale dieren. Het zit in onze natuur te willen samenzijn. Ondanks dat onze cultuur in de huidige samenleving steeds meer is gericht op individualisme. Winkelen is een uiting van die sociale drang.

“Tegen Amsterdam kunnen we niet op, dat moet je niet eens willen”

De binnenstad van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik hebben wel een duidelijke recreatiefunctie voor mensen die op fietsafstand wonen. Zij zullen voornamelijk de –vaste- klant zijn. Mensen van verder weg komen met minder grote regelmaat.

De vraag is of West-Friesland überhaupt toerisme wil hebben van buitenaf. Wat levert het je op? Tegen Amsterdam kunnen we niet op, dat moet je niet eens willen. Het kost energie en geld en je weet eigenlijk al dat je gaat verliezen.

“Richten op eigen inwoners en toeristen die komen voor wind en water”

Denk aan het strandje bij Schellinkhout; de hemel voor kitesurfers. Het is slim om meer van dergelijke gebieden te creëren, bijvoorbeeld het stadsstrand van Hoorn. Vraag is weer of dat ten aanzien van mobiliteit de beste plek is. In tegenstelling tot het OV hebben we een goede infrastructuur over water, al van oudsher. Dat moeten we slim benutten. Hoorn, Enkhuizen en Medemblik aan het water zijn goede plekken voor toerisme, daar kun je makkelijk met de boot komen.

“Regeer West-Friesland alsof het een bedrijf is”

Bestuurlijk zegt West-Friesland vaak dat we onderdeel zijn van Amsterdam. Tegelijkertijd proberen we zo veel mogelijk mensen hier te houden. Je moet dus als regio op jezelf staan. Ik hoop dat we bestuurlijk wat makkelijker leren inspelen op de actuele behoeftes. De grootste belemmering is de gemeentelijke politiek. Ik ben groot voorstander van samenwerken. Het zou goed zijn als bestuurlijk West-Friesland geregeerd wordt alsof het een bedrijf is. Als één overkoepelende gemeente, niet als 7 losse onderdelen. Een gemeente is vaak bang om beslissingen te nemen; je ligt onder een vergrootglas, je kop kan er afgehakt worden. Als je dingen met je eigen geld moet beslissen maak je andere keuzes. Laat de gemeente de kaders bepalen en bedrijven de uitvoering doen, snel en daadkrachtig. Laten we jaarlijks samen naar de vorderingen en de toekomst kijken. De maatschappij gaat steeds meer op een ICT bedrijf lijken. Dingen veranderen snel en hier dien je adequaat op in te spelen. Dit kan alleen als je de juiste randvoorwaarden creëert. Regeren is vooruitzien.


Wat vind jij hiervan? Laat weten met welke punten je het eens bent en met welke niet. Een motivatie is altijd welkom en helpt ons om de juiste actiepunten met goede argumenten te delen met beleidsmakers. Bekijk de gehele serie Westfriese toekomstvisies via deze link.