Nieuws

Westfriese toekomstvisies – Monique Ravenstijn: ‘Onze maatschappij is verzuild’

Elf Westfriese ondernemers zijn gevraagd om na te denken en ook deels te dromen over hoe zij de toekomst van Westfriesland zien. Een visie gebaseerd vanuit het dagelijkse werk, maar ook als inwoner en werkgever voor de regio Westfriesland. Reacties zijn welkom, graag zelfs. Alle visies en reacties worden gebundeld en gedeeld met beleidsmakers en aangeboden aan de lokale politiek als input voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Daarnaast volgt er een actie lijst die door ondernemersverenigingen en koepelvereniging WBG gebruikt zal worden als speerpunten voor de komende jaren.

Naam: Monique Ravenstijn (47)

Thuis: met haar gezin in Hoorn

Werk: eigenaar Jumbo Monique Zwaagdijk en Heerhugowaard, founder van Jeelink, schrijver van boeken en columns, spreker

Gemeente: West-Friesland breed

 

Monique werd geboren in de stad Medemblik. Als vijfde generatie is zij al 20 jaar ondernemer. Geboren in een familie van pioniers zet ook zij stappen richting een mooiere wereld. Van ego denken naar eco denken. Een uitdaging voor de Westfries die geneigd is zichzelf klein te maken en zich te verschuilen achter hard werken. “Ik wens het iedereen toe om vanuit het eigen talent te mogen leven. Als je je steeds weer herinnert wie je werkelijk bent, neem je andere besluiten en groeien we organisch naar een betere wereld toe.”

Onze maatschappij verzuild. Die verzuiling zit niet meer in religies, maar je hebt de zuil van het onderwijs, de zuil van de overheid, de zuil van de ondernemers etc. Iedereen doet binnen zijn of haar zuil aan symptoombestrijding. Veel mensen leven niet vanuit het eigen talent en kunnen daardoor geen werkelijke oplossing bieden voor de uitdagingen die er liggen. De samenleving zoals wij hem kennen is over datum en we zullen moeten kijken hoe we met elkaar naar een andere wereld toe gaan. Als we lijnen tussen de zuilen leggen en gaan samenwerken vanuit het eigen talent, dan gaan we naar het circulaire denken: van ego naar eco. Dan creëren we een integrale visie en zal het onmogelijke mogelijk blijken.

“Vraag ondernemers hoe het onderwijs er uit moeten komen te zien”

Onderwijs is een mooi voorbeeld. Je kunt van onderwijzers niet verwachten dat zij het onderwijs gaan transformeren. Hun basistalent is kennis overdragen. Laat een bos wilde ondernemers wilde plannen maken, niet gehinderd door enige kennis of grenzen. Vraag hen te schetsen hoe een ultieme onderwijssituatie er uit moet komen te zien. Als zij dat plan vervolgens bij overheid en onderwijs neerleggen kunnen zij het verder inkaderen en dan krijg je werkelijke transformatie. Dan is iedereen vanuit het eigen talent bezig.

Een basistalent van ondernemers is innovatie. Ook op het gebied van duurzaamheid want anders is het bedrijf er in volgende generaties niet meer. Ondernemen is een way of life, dat moet je voelen. Alles wat er in je bedrijf gebeurt, raakt je persoonlijk. Daarom zijn ze gewend andere beslissingen te nemen dan mensen in loondienst. Dat is prima want uiteindelijk hebben we iedereen en elkaar nodig. Belangrijk is dat we de juiste taken en verantwoordelijkheden bij de juiste mensen neerleggen. West-Friesland breed en overal. In samenwerking ligt de sleutel naar een gezonde wereld.

”Meer multidisciplinaire gebouwen in de wijken zorgt voor behoud van leefbaarheid”

Op kleinere schaal zie je dit terug in de leefbaarheid van wijken. Als een school of een supermarkt wegvalt, dan zie je zo’n hele wijk inslapen. Ik pleit ervoor om meer multidisciplinaire gebouwen neer te zetten. Met een wijkcentrum en  een supermarkt, een bank en een dependance van een school. Alle faciliteiten om de leefbaarheid van een wijk de behouden. Uiteraard wel commercieel want je hebt nu eenmaal geld nodig om naar duurzame modellen te gaan. Het is de motor van de economie.

“Zorg dat openingstijden retail aansluiten op horeca”

De leefbaarheid van de drie historische binnensteden: Hoorn, Medemblik en Enkhuizen, hangt weer van andere zaken af. Daar is alles dat nodig is voor recreatie en toerisme. Als we de cultuur die daar al is op een voetstuk neerzetten, de horeca ondersteunen,  genoeg entertainment bieden, maar ook ervoor zorgen dat de openingstijden van de retail aansluiten op de horeca. Nu zie je dat in bepaalde kernen de retail op zaterdag al om 17.00 uur sluit. Laten we zorgen dat de doorstroom naar de horeca er is; blijf open tot 20.00 uur ‘s avonds. Zolang dat niet zo is, ga je als consument niet graag meer heen en verliest zowel retail als horeca klandizie.

 “Trend stalletjes langs de weg is verrassende ontwikkeling”

De consument heeft het lokale product omarmd. Dat is mooi en draagt zeker bij aan een stuk educatie over de waarde en herkomst van voedsel. Het brengt de herinnering terug aan hoe het was voordat wij grootschalig gingen inkopen. De vele stalletjes die tijdens de Coronaperiode verschenen, zijn geen trend meer, maar een verrassende ontwikkeling die doorzet. In sommige gevallen is het karretje langs de weg zelfs vervangen door een winkel die het goed zou doen in de binnenstad van Hoorn. Dat legt meteen een ander vraagstuk bloot. Als we een ontwikkeling als deze willen, dan moeten we voor de binnenstedelijke gebieden andere keuzes maken. Wat doen we daar met de forse huurprijzen, de bestemming op het vastgoed en het aantrekkelijk houden van deze kernen?

Ook moet er een antwoord gevonden worden op de sterk veranderende verkeersbewegingen die deze vernieuwing in ons landschap teweeg brengt.

Goed of fout is er niet, maar stalletjes en winkels naast elkaar laten bestaan zonder hierin beleid of een denkrichting te bepalen, zal grootse uitdagingen zichtbaar maken. Mijns inziens is een integrale aanpak voor West-Friesland nodig om alle kansen zorgvuldig te laten landen.

“Een tijdelijke vergunning voor woningbouw in leegstaande kantoorpanden lost de woninguitdaging op”

West-Friesland heeft een groot tekort aan woningen, maar dat probleem lost zich straks vanzelf op. Van de hele grote grijze golf zijn de meesten over 20 jaar in de hemel. Dan denk ik: waarom geven we leegstaande kantoorpanden geen vergunning voor de komende 20-25 jaar om er woningen voor starters en senioren te creëren? Dan trek je die vergunning er daarna weer af. Een hele pragmatische oplossing die, zolang het een kop en een staart heeft, de woninguitdaging oplost. Tegelijkertijd blijf je weg van die achterlijke hoge bedragen die mensen nu moeten overbieden, zelfs voor een tussenwoning. Dat is voor de jeugd niet te doen.

“Wij Westfriezen zijn heel goed in onszelf verstoppen”

Ik wens voor de toekomst een wereld waarin we allemaal onszelf mogen en durven zijn. Het leed van West-Friesland is dat wij ons als Westfriezen heel goed kunnen verstoppen. We zijn zo opgevoed dat we bij een probleem heel hard gaan werken. Is het probleem dan nog niet weg dan gaan we nog harder werken. Uit angst om te kort te hebben gaan we kapot aan onze eigen overvloed.

Ik wens iedereen het persoonlijk leiderschap toe om vanuit het eigen talent te mogen leven en daarin samen te werken. We hebben zo veel te bieden in West-Friesland. Kijk voorbij elkaars beperkingen en probeer elkaars wereld te begrijpen naast de ogenschijnlijk grote tegenstellingen. We mogen verdraagzaam zijn, ons herbezinnen en dat uitdragen naar de jeugd. Zodat we weer ‘groôsk’ zijn op wie we zijn.


Wat vind jij hiervan? Laat weten met welke punten je het eens bent en met welke niet. Een motivatie is altijd welkom en helpt ons om de juiste actiepunten met goede argumenten te delen met beleidsmakers. Bekijk de gehele serie Westfriese toekomstvisies via deze link.