Nieuws

Wegverbreding A7A8 Amsterdam – Hoorn vertraagd door stikstof

Minister Harbers heeft een definitieve prioritering opgesteld van 11 stikstofgevoelige projecten in de planuitwerkingsfase die als eerste worden opgepakt. De overige planuitwerkingsprojecten waaronder het project A7/A8 Amsterdam Hoorn volgen niet eerder dan 2025.

Medio februari informeerde Rijkswaterstaat ons al over de issues op het hele tracé A7/A8 Amsterdam – Hoorn met gevolgen voor het budget en de planning. Ook gaf ze aan dat de uitspraak van de Raad van State over stikstof invloed zou kunnen hebben op de planning van het budget.

Even terug naar het begin

In mei 2019 oordeelde de Raad van State (de hoogste rechterlijke instantie in bestuursrecht) dat het programma om stikstof terug te dringen niet voldoet. Hierdoor kan er geen toestemming gegeven worden aan projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Die uitspraak heeft grote gevolgen voor onder andere de woningbouw en ook voor projecten van Rijkswaterstaat.

Wat betekent dit voor het project A7A8 Amsterdam – Hoorn?

Het project zal moeten wachten totdat het opnieuw wordt ingepland voor besluitvorming. Naar verwachting is dat niet eerder dan 2025. Dat is heel vervelend voor de weggebruikers die wachten op de aanpak van de A7 en A8.

De beslissing van de minister is geen makkelijk besluit, omdat alle projecten nodig zijn om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, maar ook ingrijpende maatregelen voor de natuur nodig zijn. De brief waarmee de Tweede Kamer is geïnformeerd kun je hier downloaden.