Nieuws

WBG en Enkhuizer ondernemers willen kansen Houtribdijk en Westfrisiaweg benutten

Denk mee over de gebiedsontwikkeling bij de aansluiting van de Westfrisiaweg op de Houtribdijk

Afbeelding is ter illustratie

De ondernemers in Enkhuizen en de omliggende gebieden, maar ook wij als Westfriese Bedrijvengroep, zien al langer kansen voor een aansluiting van de N307, de Westfrisiaweg, op de Houtribdijk. De afgelopen maanden hebben we gezamenlijk gewerkt aan onze visie voor dit gebied. Hierbij gaat het niet alleen om de infrastructuur, maar ook de ontwikkeling van het gebied eromheen. In de vorm van een ‘Kansenkaart’ dragen wij ideeën aan voor o.a. woningbouw, uitbreiding (nautische) industrie en natuurontwikkeling. Wij nodigen iedereen uit om mee te denken bij de uitwerking. De regie hiervoor ligt primair bij de overheid en daarom zullen we op maandag 10 juni het project presenteren en vervolgens overhandigen aan de bestuurders van de SED-gemeenten.

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Locatie:  Meer Enkhuizen, Tussen Twee Havens 9a, Enkhuizen
Tijd: 15:30 inloop, 16:00 aanvang

De presentatie zal naar verwachting 30 minuten duren. Na afloop is gelegenheid alvast met elkaar in discussie te gaan.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via info@westfriesebedrijvengroep.nl.