Nieuws

Voorstellen: Kandidaten Tweede Kamer uit onze regio (Noord-Holland Noord)

REGIO – Wij kregen een vraag van een ondernemer uit Wognum welke kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen uit de regio afkomstig waren. Het blijkt dat er in Noord-Holland ruim 200 kandidaten zijn, veelal uit Amsterdam, maar slechts een handje vol uit de regio Noord-Holland Noord.

Om een eerlijk en divers beeld te schetsen hebben wij 7 kandidaten van verschillende partijen uit de regio Westfriesland, Alkmaar, Hollands Kroon en Texel vijf vragen voorgelegd. Deze vragen waren bij alle kandidaten hetzelfde. Hieronder een overzicht van de kandidaten en de exacte antwoorden zoals wij die hebben mogen ontvangen. De volgorde is op alfabetisch op voornaam. Achter de partijnaam staat tussen haakjes het nummer op de lijst.

Bob Sikkema – Enkhuizen – Piraten Partij (17)

 1. Hoe ga jij Westfriesland vertegenwoordigen?
  Eén van de eerste dingen die opvalt als ik in de media optreed, is mijn accent. We zien steeds meer waardering van het lokale, zoals eten, drinken, vakantie, geld besteden, zie je steeds meer lokaal. Door de schoonheid van de regio te weten, heb je altijd een goed voorbeeld bij de hand 🙂
 2. Wat zijn volgens jou de concrete behoeftes van ondernemers in de regio Westfriesland?
  Niet worden opgezadeld met zaken waar het MKB niet de schaalbaarheid of voorzieningen voor heeft. Als je 200 man personeel hebt, is 1 man extra overhead te overzien. Een extra taak van een paar uur in de week voor een zelfstandig ondernemer is erg veel. Als het dan ook nog eens niet echt in een behoefte voorziet, schiet het zijn doel voorbij.
 3. Hoe ziet de economie eruit in Westfriesland?
  MKB’ers schieten als paddenstoelen uit de grond de afgelopen decennia. Er zullen heel veel bedrijven een flinke optater krijgen van de huidige crisis, maar ik heb de hoop dat de waardering voor het lokale de pijn zal verzachten. Dat mensen meer bij elkaar besteden, ipv bij de multinationals, en elkaar ook helpen waar nodig. Omdat we een mooie mix van MKB hebben in West-Friesland en een mentaliteit om elkaar te helpen, helpen we elkaar vooruit. De kracht van het lokale.
 4. Hoe kijkt jouw partij in het algemeen naar het ondernemen?
  De Piratenpartij geloofd in de ontplooiing van het individu. Kleinschaligheid en gemeenschap gebouwd. Eén van deze fundamenten is het MKB. Het MKB moet vaker worden ontzien. Juist het geloof in kleinschaligheid en het subsidiariteitsbeginsel heeft mij een Piraat gemaakt. Het MKB is een grote constante in de economie en die moet zijn waardering krijgen die het verdient.
 5. Wat maakt jou anders dan andere kandidaten?
  Ik noem het beestje bij de naam en kan veel werk verzetten in weinig tijd. We hebben een groot programma, hierin wil je zoveel mogelijk waarmaken en daarvoor heb je een werkpaard nodig. 🙂 meer informatie: www.piratenpartij.nl

Gijs van Dijk – Den Burg – PvdA (8)

 1. Hoe ga jij Westfriesland vertegenwoordigen?
  Er is vanuit dit randstad kabinet Rutte/Hoekstra weinig oog voor de regio. Grote multinationals hoeven maar te bellen met Rutte en het wordt geregeld. Dit is volstrekt anders voor kleine ondernemers vanuit de regio. West-Friesland en de Noordkop hebben een minder hoorbare stem en dat moet anders. Daarom wil ik als Noord-Hollands Kamerlid opkomen voor de Kop van Noord-Holland. Als Texelaar kom ik vrijwel dagelijks door de Noordkop of West-Friesland heen. Ik zie en hoor wat er anders moet en daarom wil ik strijden voor een eerlijker en fatsoenlijker West-Friesland.
 2. Wat zijn volgens jou de concrete behoeftes van ondernemers in de regio Westfriesland?
  Voor de Kop van Noord-Holland, waaronder ook Westfriesland, zijn bereikbaarheid en gebrek aan betaalbare woningen problemen die moeten worden aangepakt. Daar wil ik mij ook komende periode voor inzetten. De PvdA investeert daarom fors in het verbetering van het openbaar vervoer in de regio door meer en snellere trein- en busverbindingen, zoals de Hoornse lijn en Zaanse Lijn.
  Maar ook door meer betaalbare woningen te bouwen. De PvdA wil jaarlijks 100.000 nieuwbouwwoningen bouwen om de tekorten in te lopen. De overheid wordt daarbij weer leidend op het gebied van woningbouw. Om meer sociale woningbouw te realiseren komt de PvdA met het investeringsfonds voor Leefbaarheid en Bouw. Met dit investeringsfonds bouwen we sneller meer woningen en investeren we in de leefbaarheid van wijken en buurten.
  Dat is mijn plan om ervoor te zorgen dat ook in Westfriesland iedereen vooruit kan komen en daarmee kan rekenen op een betere toekomst.
 3. Hoe ziet de economie eruit in Westfriesland?
  Het is van het grootste belang dat het mkb in Westfriesland de ruimte krijgt om te ondernemen. Het mkb zorgt voor veel banen en daarbovenop voor bloeiende steden en dorpen. Dat moeten we koesteren en versterken. Daarom wil de PvdA fors investeren in de regio, zodat voorzieningen, zoals zorg, onderwijs en winkels, in dorpen en steden behouden blijven.
 4. Hoe kijkt jouw partij in het algemeen naar het ondernemen?
  De PvdA gelooft in een eerlijke economie. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is daarbij de banenmachine en innovatiemotor van de Nederlandse economie. Familiebedrijven die keihard werken en mooie producten maken. Toch worden deze bedrijven vaak weggedrukt door de marktmacht van grote multinationals. Bovendien betalen mkb’ers vaak fors meer belasting dan multinationals. Ik wil dat we echte ondernemers in het mkb gaan ondersteunen. Door het mkb te helpen bij het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte, door meer innovatiegeld beschikbaar te stellen voor kleine ondernemers en door te investeren in bereikbaarheid, goed onderwijs en goede zorg.
 5. Wat maakt jou anders dan andere kandidaten?
  Als Texelaar weet ik hoe belangrijk het is dat de regio, zoals West-Friesland of de Noordkop, onder de aandacht moet worden gebracht in Den Haag. Dat gaat niet vanzelf. Ik wil mij komende periode daarom inzetten om Noord-Holland Noord beter hoorbaar te maken in Den Haag. Meer informatie via https://www.pvda.nl/politici/gijs-van-dijk/

 

Jelle Beemsterboer – Tuitjenhorn – CDA (28)

 

 1. Hoe ga jij Westfriesland vertegenwoordigen?
  Door benaderbaar te zijn voor alle inwoners wil ik constant op de hoogte blijven van alles dat er speelt in Westfriesland. Ik wil de komende vier jaar actief deelnemen aan zoveel mogelijk relevante bijeenkomsten in de regio, bijvoorbeeld als er in gemeenten zaken spelen die ook raakvlak hebben met landelijke regelgeving. Mijn telefoonnummer, 06-47 268 260, is voor iedereen beschikbaar om te zorgen dat ik de benaderbaarheid ook waar kan maken.
 2. Wat zijn volgens jou de concrete behoeftes van ondernemers in de regio Westfriesland?
  Op korte termijn willen ondernemers natuurlijk dat de economie weer veilig open kan en dat alle ondernemers weer kunnen ondernemen. Straks na corona spelen ook de normale zorgen weer. Ondernemers willen dat hun werknemers een woning kunnen vinden en dat het bedrijf bereikbaar is. Bij de andere thema’s van de WBG, duurzaamheid, toerisme, talent en onderwijs en digitalisering, zal veel vanuit de bedrijven zelf of in samenspraak met de regionale overheden georganiseerd worden. Als ik daarbij kan helpen doe ik dat natuurlijk graag, maar mijn focus zal vooral bij de woningbouw en bereikbaarheid liggen, omdat het Rijk daar de komende jaren meer verschil kan maken.
  – Wonen, om te zorgen dat de volgende generatie ook een thuis in Westfriesland kan vinden zullen er veel meer woningen gebouwd moeten worden. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en steden. Ook voor de werkgevers is het belangrijk dat medewerkers zich kunnen vestigen. Ik ben initiator geweest voor de woondeal die namens heel Noord-Holland Noord is aangeboden aan de Minister en blijf de ambitie om in heel Westfriesland 20.000 woningen te bouwen steunen.
  – Bereikbaarheid, wie naar het oosten wil wordt vanuit grote delen van Westfriesland omgeleid via Amsterdam. De verbindingen van oost naar west zijn met de komst van de Westfrisiaweg weliswaar verbeterd, maar ze zijn nog steeds niet goed genoeg. Ik wil de lobby trekken om de AZ-route, de snelweg van Alkmaar tot Zwolle weer op de investeringsagenda van het Rijk te krijgen. Te beginnen met de opwaardering van de houtribdijk. Daar ben ik een petitie voor gestart via www.jellebeemsterboer.nl/azroute
 3. Hoe ziet de economie eruit in Westfriesland?
  De grootste kracht van onze regio is de nuchtere mentaliteit en de sterke arbeidsethos, we willen werken. Dat maakt Westfriesland interessant voor nieuwe bedrijven. De stabiliteit van de vele familiebedrijven maakt de economie van de regio weerbaar. Een aantal drijvende krachten achter de economie zijn de zaadveredeling binnen Seedvalley en de tulpenbroeierij. Maar ook de sfeervolle binnensteden waar de pracht van de gouden eeuw nog te zien is zijn een belevenis voor toeristen en bezoekers, wat het toerisme aantrekkelijk maakt voor Westfriesland, zeker in wisselwerking met het water. Westfriesland mag trots zijn op zijn bedrijvigheid!
 4. Hoe kijkt jouw partij in het algemeen naar het ondernemen?
  Het CDA is trots op het land dat wij samen hebben opgebouwd, ondernemers hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Wij waarderen en stimuleren de innovatie. Wij voelen ons verbonden met het MKB en Familiebedrijven en ons hart gaat sneller kloppen van ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld in het lokale verenigingsleven of door een uitdagende sollicitant aan te nemen.
 5. Wat maakt jou anders dan andere kandidaten?
  Ik wil me als kandidaat specifiek inzetten als regiovertegenwoordiger van heel Noord-Holland Noord en blijven opkomen voor de regionale belangen. Ik ben benaderbaar, bijt me vast in dossiers en heb 15 jaar ervaring met het versnellen van woningbouw.  Meer informatie: www.jellebeemsterboer.nl

Rudner Heerema – Alkmaar – VVD (29)

 1. Hoe ga jij Westfriesland vertegenwoordigen?
  Ik ben nu zeven jaar tweedekamerlid, ik weet hoe de hazen lopen en ik heb het netwerk in Den haag. De afgelopen jaren heb ik iedereen die mij om hulp vroeg uit de regio of die mij op iets attendeerde aan de juiste collega gekoppeld. Want het gaat veel sneller om oplossingen te zoeken als je via een regio kamerlid wordt voorgesteld.
 2. Wat zijn volgens jou de concrete behoeftes van ondernemers in de regio Westfriesland?
  – de ondernemers die ik spreek hebben bereikbaarheid bovenaan het lijstje staan. En dan is het ook belangrijk om een kamerlid te hebben die de regio kent en weet op welke momenten de investeringsrondes in verkeer en vervoer aan de orde komen.
  – op de tweede plek staat wonen. De gevleugelde uitspraak ‘bouwen, bouwen, bouwen’ komt bij mijn collega Koerhuis vandaan en niets is minder waar. Er moet simpelweg meer gebouwd kunnen worden.
  – als derde vind ik zelf talent en onderwijs belangrijk. Er gebeurt zo veel moois in westfriesland maar het behouden van talent is vaak best lastig. Daarom moeten we talenten meer kunnen bieden, een prettige leefomgeving, meer vakgerichte opleidingen en vooral passende huisvesting.
 3. Hoe ziet de economie eruit in Westfriesland?
  Tot mijn grote verrassing bleek de economische impact in westfriesland een van de grootste in onze provincie te zijn. Een innovatief bedrijventerrein en goede samenwerking in de regio. Daar kan de rest van Noord-Holland nog wel wat van leren. Ik noem de westfriese bedrijvenkoepel dan ook regelmatig als goed voorbeeld waar anderen ook naar moeten streven.
 4. Hoe kijkt jouw partij in het algemeen naar het ondernemen?
  het MKB is de banenmotor van onze samenleving. niet voor niets trekken we massieve steunpakketten uit om zoveel mogelijk ondernemers door deze crisis heen te slepen. Ondernemen is iets wat vrijheid geeft en wat ons land sterker maakt en vooruit brengt. Daarom moet ondernemen bijvoorbeeld ook veel meer omarmd worden door het onderwijs, zowel als vak als startup omgeving.
 5. Wat maakt jou anders dan andere kandidaten?
  Ik heb reeds de ervaring als kamerlid, het wordt mijn derde termijn. Ik weet hoe de regio Noord Holland boven het Noordzeekanaal in elkaar zit. Ik kom er niet alleen regelmatig, ik gebruik het ook vaak als voorbeeld van een regio waar wij in Den haag veel meer oog voor moeten hebben. Wij zijn niet gewend om onze kandidaten ook te steunen met een voorkeursstem, maar dat moeten we echt meer gaan doen. Net zoals Friesland, Limburg, Zeeland en Groningen dat doen. Ook daarmee geven we een signaal af naar Den Haag.
  Meer informatie: ik voer een specifieke sportcampagne op: www.stemvandesport.nl

 

Wim Hoogervorst – Enkhuizen – SP (42)

Fotocredit: Willem Croese

 1. Hoe ga jij Westfriesland vertegenwoordigen?
  Ik wil oog en oor hebben voor de gevolgen van politieke beslissingen in Den Haag voor onze inwoners, maar ook signalen van onze inwoners naar Den Haag brengen. Daarbij bepalen drie uitgangspunten mijn handelen en denken: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
 2. Wat zijn volgens jou de concrete behoeftes van ondernemers in de regio Westfriesland?
  De ondernemers in West-Friesland willen ruimte hebben om te kunnen ondernemen. Daarvoor moeten de voorwaarden zo optimaal mogelijk zijn. De regio moet goed bereikbaar zijn, voor de ondernemer zelf maar zeker ook voor inwoners en bezoekers. Om het vestigingsklimaat goed te houden en beter te maken moeten er voldoende geschoolde arbeidskrachten beschikbaar zijn – omdat er een tekort is (en dat tekort zal groter worden) aan lager en middelbaar opgeleid personeel moet het beroepsonderwijs beter gewaardeerd worden. Niet iedereen hoeft hoger opgeleid te zijn. Voor de ondernemer zelf, maar natuurlijk ook voor werknemers, moet het prettig wonen zijn in de regio: betaalbaar en van goede kwaliteit. Goede voorzieningen in stad en dorp zijn belangrijk om prettig te kunnen leven.
 3. Hoe ziet de economie eruit in Westfriesland?
  De economie in West-Friesland is veelzijdig – de agrarische sector is groot, evenals het toerisme. Veel mensen werken in de dienstensector. Deze sectoren moeten in balans zijn om de economie zo stabiel mogelijk te houden. Dat betekent dat elke sector moet worden gekoesterd, maar ook dat werknemers het hier ‘goed’ moeten hebben: arbeidsmigranten verdienen een eerlijk loon en eerlijk wonen. Groei is mogelijk, maar niet ten koste van de leefbaarheid voor onze inwoners en werknemers ‘van ver’.
 4. Hoe kijkt jouw partij in het algemeen naar het ondernemen?
  Ondernemers zijn het kloppend hart van onze economie. Het midden- en kleinbedrijf is de grootste werkgever van Nederland. Deze sector vormt vaak het hart van de samenleving en zorgen voor veel werkgelegenheid ‘in de buurt’, en daarmee versterken zij de levendigheid, ook in het landelijk gebied. We moeten ons inspannen om het klimaat voor ondernemers zo gezond mogelijk te houden. Daarom willen we minder regels en rompslomp, en meer ruimte voor ondernemers. Er is te veel bureaucratie en nauwelijks sociale zekerheid. Te veel zelfstandigen en kleine ondernemers leven onder of op de rand van de armoedegrens – hier moeten oplossingen voor komen.
 5. Wat maakt jou anders dan andere kandidaten?
  Ik ben, vanuit mijn politieke geschiedenis tot nu toe (lid PS en raadscommissielid in Enkhuizen), gewend veel met inwoners in de regio in gesprek te gaan. Daarbij steken wij als SP-er ook veel energie in het analyseren van veelzijdige problemen, en pakken we problemen ook veelzijdig aan. www.sp.nl