Nieuws

Thuis op jouw land? Westfriesland zoekt ondernemers met eigen grond voor de opvang van asielzoekers.

De regio Westfriesland is naarstig op zoek naar ondernemers met eigen grond die deze voor een aantal jaar ter beschikking willen stellen voor de opvang van asielzoekers.

De instroom van vluchtelingen blijft in Nederland onverminderd hoog. Het Rijk verwacht per 1 januari 2025 96000 opvangplekken nodig te hebben. Om te zorgen voor een betere spreiding van vluchtelingen over alle gemeenten in Nederland is met ingang van 1 Februari jl. de zogenaamde spreidingswet van kracht geworden. Voor Westfriesland betekent deze wet dat er dit jaar opvangplekken moeten komen voor 1200 asielzoekers.

Door de grote tekorten op de woningmarkt die er nu al zijn is de opvang van dergelijk grote aantallen een immense opgave voor de Westfriese gemeenten. Er is de afgelopen twee jaar met de komst van Oekraïense ontheemden, die buiten de taakstelling voor asielzoekers vallen, al een groot beroep gedaan op de mogelijkheden die er zijn om mensen van buiten Nederland die een dak boven het hoofd nodig hebben te helpen.

Te kort sociale huurwoningen

Daarnaast is er in ons land een opgave om statushouders te huisvesten in reguliere woningen, zoals sociale huurwoningen van woningcorporaties. Statushouders zijn asielzoekers die alle procedures doorlopen hebben en recht hebben op een woning, werk en inburgering. Gemeenten hebben met corporaties afspraken gemaakt om bij voorbeeld 10 % van de vrijkomende woningen toe te wijzen aan statushouders. Deze opgave schuurt met de enorme tekorten op de woningmarkt, er zijn immers veel meer mensen die in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning.

Westfries bedrijfsleven kan de helpende hand reiken
Het Westfriese bedrijfsleven kan een steentje bijdragen aan de opgave die er ligt. Er zijn mogelijkheden om op bedrijfsgronden tijdelijke woningen te bouwen voor een periode van maximaal 10 jaar. In samenspraak met de gemeenten en het COA kan er voor gezorgd worden dat in deze tijdelijke woningen asielzoekers en/of statushouders gehuisvest kunnen worden. Er wordt gezorgd voor begeleiding naar opleiding, taalles en werk om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de tekorten op de arbeidsmarkt.

Wij zijn benieuwd naar de belangstelling bij het Westfriese bedrijfsleven en gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op met Hans Krieger van de Gemeente Koggenland via H.Krieger@koggenland.nl of  (0229) 54 84 81.