Thema's

Nieuwe energie

Westfriesland gaat goed op nieuwe energie. Energie is een onderwerp dat altijd actueel blijft. Het verduurzamen van bedrijfspanden en bedrijventerreinen, maar ook van het ondernemen zelf. Wat is er mogelijk, kan het duurzamer? Circulair wellicht? Maar ook de Netcongestie, die de komende jaren niet zomaar is opgelost, is een belangrijk aandachtspunt. Kunnen we dat omzeilen?... Lees verder

Toerisme

Westfriesland verwelkomt je met open armen. Westfriesland is een enorm veelzijdige regio. Ook, of misschien wel júist, op het gebied van toerisme. Vanuit Holland Boven Amsterdam werd de Noordkop al gepromoot, maar nu dit gaat stoppen, kunnen we dit prima zelf oppakken. Door ons te verenigen en als één Westfriesland naar voren te treden. Dat... Lees verder

Bereikbaarheid

Wij realiseren een goede ontsluiting van onze regio richting Amsterdam en Lelystad. Onze regio moet goed bereikbaar zijn. Voor onszelf, voor bedrijvigheid, voor toeristen. Bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van een goed leef- en vestigingsklimaat. Daarom blijven we ons daarvoor inzetten. Wij willen belangrijke ontsluitingswegen, zoals de A7 en de Houtribdijk en de spoorwegen uitbreiden om... Lees verder

Wonen

Meer goede woongelegenheid voor onze inwoners en medewerkers. Als we meer talent naar Westfriesland willen halen, moeten we hen ook woongelegenheid bieden. Dit geldt ook voor de hard nodige arbeidsmigranten. Daarnaast heeft de Amsterdamse woningmarkt hulp nodig, dat moge duidelijk zijn. Door meer woningen in onze regio, zowel binnen- als buiten stedelijk, te bouwen, ontlasten... Lees verder

Arbeidsmarkt

Werken aan talent en dat talent in onze eigen regio houden. Een diverse en inclusieve arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. Dáár gaan we voor. We gaan talent steeds meer in eigen regio opleiden óf zo snel mogelijk na hun opleiding deze kant op halen. Daarom werken we nauw samen met... Lees verder

IT-ontwikkelingen

Samen aan de slag met de kansen en uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt. De IT ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Gingen we ooit allemaal digitaliseren; nu is de computer en alles wat daarmee samenhangt niet meer weg te denken. En al die ontwikkelingen brengen allerlei kansen en uitdagingen met zich... Lees verder