Taskforce Katapult
De Taskforce Katapult is in het leven geroepen om regionale ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze crisisperiode. Het doel is dat ondernemers in de startblokken staan en een vliegende start kunnen maken naarmate de economie weer op gang komt. De Taskforce wil hierin een bijdrage leveren door ondernemers zodanig te ondersteunen, dat zij hun huidige capaciteit zo lang mogelijk kunnen behouden.

De Taskforce Katapult¹ is een initiatief vanuit de Westfriese Bedrijvengroep en wordt vertegenwoordigd door ondernemers, BDO, Rabobank West-Friesland, H&S Advies, ING Bank, Abovo Media, de loketten UWV, WerkSaam Westfriesland, WerkgeversServicePunt en centrumgemeente Hoorn als aanspreekpunt namens de Westfriese gemeenten. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Een verkenning van maatregelen en initiatieven die de schade voor werknemers op korte termijn kunnen beperken;
  • Een verkenning van initiatieven om ondernemers op lange termijn, na de crisisperiode, te ondersteunen;
  • Het stimuleren en ondersteunen van een soepele begeleiding van ondernemers naar de voor hen relevante regelingen;
  • Het monitoren van de werkdruk en de capaciteiten van de loketten;
  • Het signaleren en verzamelen van de ontwikkelingen, vraagstukken, tips en mooie initiatieven vanuit de praktijk.

Voor het verzamelen van deze ontwikkelingen en ervaringen is er een corona meldpunt in het leven geroepen. Via dit meldpunt kunt u uw ervaringen delen van bijvoorbeeld de aanvraag van een bepaalde regeling. Dit kunnen problematieken zijn waar u tegenaan loopt in de praktijk, maar ook mooie initiatieven die van ondersteunende waarde kunnen zijn. Ook zijn alle tips en trics welkom, waar andere ondernemers rekening mee kunnen houden.

De vraagstukken die via het meldpunt binnenkomen zullen tijdens het wekelijkse overleg van de Taskforce Katapult besproken worden. De uitkomsten hiervan zullen met u gedeeld worden via de nieuwe speciale Corona Update nieuwsbrief. Verder bevat de nieuwsbrief relevante updates van regionale maatregelen, regelingen en initiatieven.

Nieuwsbrief en meldpunt

 

¹ Het bedrijfsleven binnen de Taskforce Katapult kent een roulerende vertegenwoordiging. Wilt u deelnemen aan een overleg, neem dan contact op met Bashar Al Badri (WBG) of Ljalja Andronova (project medewerker). De vaste ondernemers zijn: BDO accountants en belastingadviseurs, Abovo media en H&S adviesgroep.

 

>> terug naar overzicht