Nieuws

Strategische visie ‘Naar toekomstbestendige bedrijventerreinen’

Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam heeft, gesteund door bedrijvenorganisaties in Amsterdam (ORAM),
Zaanstreek (7 organisaties), Waterland (Vowa), IJmond (OV IJmond), Bedrijvige Regio Alkmaar, WestFriesland (WBG) en de Kop van Noord-Holland, de strategische visie ‘Naar toekomstbestendige bedrijventerreinen’ opgesteld.

Bedrijventerreinen en werklocaties hebben grote economische en maatschappelijke betekenis. Zo is 30% van de werkgelegenheid daar gelokaliseerd. In de komende jaren groeit de behoefte aan beschikte bedrijventerreinen. In Noord-Holland in en boven het Noordzeekanaal is een nijpend tekort aan bedrijventerreinen. De ambities om de autonome groei, circulariteit, duurzame energievoorziening en de wateropgave te faciliteren, vragen om extra ruimte. In de ‘strijd om de ruimte’ komt het georganiseerde bedrijfsleven* nu zelf pro-actief met een visie. Wij bepleiten een regionale en provinciale planning van bedrijventerreinen voor een periode van minimaal 10, liefst 20 jaar. Niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief. Zo anticiperen wij ook op het programma Werklocaties van het ministerie van EZK en de ruimtelijke plannen van de provincie en de rijksoverheid (5e Nota R.O.).

Strategische visie Economisch Forum Holland boven Amsterdam