Nieuws

Spoedwerkzaamheden viaduct A7

De afgelopen weken is er volop aandacht voor geweest in het regionale nieuws: het viaduct op de A7 bij Purmerend. Vorig jaar heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat het viaduct dusdanig verzwakt is, dat het zwaar vrachtverkeer van boven de 30 ton niet meer veilig kan dragen. Dit verkeer moet dus al enige tijd omrijden. Maar om verdere problemen te voorkomen moet het viaduct worden gerenoveerd. Rijkswaterstaat (RWS) wil dit nu met spoed oppakken en heeft de werkzaamheden gepland voor 2024.

WBG-voorzitter Hans-Peter Baars: ‘De WBG en onze collega’s van VOWA (Vereniging Ondernemers Waterland) zijn erg geschrokken van de consequenties die de voorgenomen werkzaamheden met zich mee zouden brengen. Natuurlijk staat het buiten kijf dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Maar de geplande doorlooptijd van 6 tot 8 maanden baart ons zorgen. In deze periode zou verkeer van en naar Westfriesland en Waterland grote vertraging oplopen en dat brengt financiële schade met zich mee. Daarom zijn we in gesprek gegaan met RWS om samen te kijken hoe we de overlast tot een minimum kunnen beperken en tóch de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren.’

Werkbare oplossing op komst

‘We hebben inmiddels meerdere zeer constructieve overleggen gehad, waarbij verschillende kansrijke opties ter sprake zijn gekomen. Maandag 6 november presenteren we gezamenlijk de nieuwe plannen voor de werkzaamheden. Wordt vervolgd!’

Werkbezoek van demissionair minister Harbers op 28 februari 2024

Lees het verslag van de bijeenkomst van donderdag 16 november 2023

Lees hier alle krantenartikelen over het Viaduct.