Regionale maatregelen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland helpt ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis. Om het leed en de impact van de crisis te verminderen, presenteert de provincie een hulppakket.

 

1. Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL)

Bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers die deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie. Meer informatie over criteria en aanvragen is hier te vinden. Aanvraag is mogelijk vanaf 29 april, via een speciale onlineportal. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken.

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

 

2. Online spreekuur

Er is een online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale MKB-instrumenten: Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM), GO!-NH, Innovatiefonds NH en Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). Ondernemers krijgen antwoord op hun vragen over ondersteuningsmaatregelen.

Meldt u hier aan. U wordt op de hoogte gebracht van de eerstvolgende online bijeenkomst.

 

3. Tijdelijke crisistafel

De financieringstafel Noord-Holland Noord wordt tijdelijk ‘crisistafel’. Provincies financiers en andere netwerkpartners krijgen hiermee snel zicht op ondernemers in de problemen en kunnen gericht helpen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bjorn Borgers, telefonisch via 06-33817919 of e-mail naar bborgers@nhn.nl.

 

4. Soepele omgang bestaande financieringen

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) gaan soepel om met voorwaarden van bestaande financieringen.

 

5. Advies over steun en werkkapitaal door PIM

De provincie gebruikt het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal. De verplichte eigen bijdrage voor het maatwerktraject wordt voor twee maanden geschrapt. Hier aanmelden.

 

6. Coulance voor evenementen

De door de provincie gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, waar al kosten voor gemaakt zijn, kunnen rekenen op coulance. De provincie bekijkt of uitgestelde provinciale bijeenkomsten een beperkte voorschotbetaling kunnen krijgen.

 

7. Afspraken worden gerespecteerd

Gemaakte afspraken met leveranciers worden ongeacht de veranderende omstandigheden gerespecteerd. Facturen worden z.s.m. betaald.

 

8. Doorgang bouw en aanbesteding

Alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan. Passende oplossingen vinden met de samenwerkingspartners hebben voorrang boven het scherp stellen van aansprakelijkheden.

 

9. Stichting OOM: E-learning uitgebreid en verhoging LeerWerkBijdrage

5 vaktechnische E-learning cursussen van CRAFT-Education zijn beschikbaar gesteld voor de gehele MKB-metaalindustrie. Samen met stichting OOM worden de E-Learning modules; Technisch tekeninglezen, Basis meten, Tekeninglezen praktijk, Basis metaalkunde en Vorm- en plaatstoleranties beschikbaar gesteld aan de deelnemende bedrijven van stichting OOM. Ook heeft OOM de LeerWerkBijdrage voor de BBL in een Tijdelijke Aanvullende Maatregel (TAM) met €1250 verhoogt. Met de inzet van de TAM-regeling beoogt OOM met name te voorzien dat het aantal bbl’ers op peil blijft in de sector. Met een extra budget wordt bijgedragen aan de continuïteit van de beroepspraktijkvorming van de bbl’ers.

Bezoek www.oom.nl en bekijk of je in aanmerking komt voor het aanbod.

 

>> terug naar overzicht