Nieuws

Regio eensgezind over verbeteren bereikbaarheid

En onderschrijven dit door een gezamenlijk en integraal programma ‘Bereikbaarheid’

Goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde om leefbaarheid en economische ontwikkeling verder tot ontwikkeling te brengen. Een goede infrastructuur is hierbij van groot belang voor zowel de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als Holland boven Amsterdam (HbA). De provincie en regio HbA ontwikkelen hiervoor een gezamenlijk en integraal programma ‘Bereikbaarheid HbA’ en nemen de uitvoering ter hand.

HbA bereikbaar en vitaal houden

Provincie en HbA vinden het verbeteren van de doorstroming op de A9/N9 en A7 corridors belangrijk, maar ook het verbeteren van de Oost-Westverbindingen (met de A23 als hoofdelement), het verbeteren van de doorstroming op de Ring Alkmaar, het realiseren van ‘Programma Hoogfrequent Spoor’ en het realiseren van doorfietsroutes van evident belang om de regio Holland boven Amsterdam bereikbaar en vitaal te houden.

Wethouder Heleen Keur van gemeente Den Helder, “De regio Holland boven Amsterdam bruist en is volop in beweging en ontwikkeling. De ontwikkeling van de bereikbaarheid, zowel over de weg als over het spoor, van het gebied houdt geen gelijke tred met de enorme stappen die gezet worden in deze regio. Zo is de ring Alkmaar een grote bottleneck en met de ambities van de regio, wordt dit probleem alleen maar groter. Daarnaast mist de regio een goede Oost-West verbinding. De A7 is een belangrijke verkeersader, maar mist de aansluiting op een verkeersader richting met name het westen. Zowel de N9 als de N99 bieden in de huidige vorm, geen adequate oplossing voor de toenemende verkeersdruk. De N250 staat regelmatig helemaal vast door het verkeer dat onderweg is van en naar Texel en door het woon/werkverkeer richting de marine en de haven. Kortom ook HbA doet, in navolging van VNO-NCW, een dringend beroep op het nieuwe provinciebestuur om de regio Holland Boven Amsterdam ook infrastructureel op de kaart te zetten.”

Bereikbaarheidsstudie

Uit een bereikbaarheidsstudie van de provincie Noord-Holland blijkt dat aanpassingen van de wegen in de kop van Noord-Holland kunnen leiden tot reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen.
Een opwaardering van de N9 of een nieuwe verbinding tussen de A7 en de N99 kan de reistijd met 5 tot 8 minuten verkorten. Naast een kortere reistijd kunnen aanpassingen ook zorgen voor een verkeersafname op de direct omliggende wegen.

Ontwikkelingen binnen Holland boven Amsterdam

Verschillende ontwikkelingen in de regio hebben geleid tot de samenwerking tussen Provincie en HbA. Daarbij staat de verbetering van de bereikbaarheid in de regio centraal.

Ontwikkelingen die de bereikbaarheid (kunnen) beïnvloeden zijn o.a.:

  • Woningbouwplannen Alkmaar die van de belang zijn voor de opvang van de overloop van woningzoekenden uit Amsterdam
  • Ontwikkelingen Agriport => toename van werkgelegenheid
  • Ontwikkelingen Seed Valley => toename van werkgelegenheid
  • De verdere versterking van de Oost-West corridor van Alkmaar naar Zwolle (A23 => Westfrisiaweg is inmiddels opgewaardeerd, opwaardering Houtribdijk volgt)
  • Ontwikkeling van de Energy & Health Campus in Petten
  • Investeringen van defensie in Den Helder => uitbreiding Koninklijke Marine
  • Energietransitie, HbA en vooral Den Helder zullen hierbij een grote rol spelen
  • Spreiding toerisme => HbA heeft hierin veel te bieden en kan een belangrijke rol spelen bij de ‘opvang’ van toeristen vanuit de MRA

Opheffen knelpunten

In samenwerking met het Rijk en gemeenten wordt op dit moment al gewerkt aan het opheffen van knelpunten in de bereikbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen op de westelijke ring van Alkmaar, het project Aansluiting N508 op de N242 (oostelijke ring Alkmaar) en de kruising N9/N99 bij Den Helder waarnaar vanuit het project ‘De Kop Werkt!’ samen met Rijkswaterstaat onderzoek wordt gedaan.