Nieuws

Rabobank sluit zich aan bij Green Deal Zorg

Grondstoffen zijn niet oneindig in deze wereld. Zorginstellingen maakten eind vorig jaar de afspraak om samen te werken om afval in de zorg te verminderen en veel meer circulair gebruik te maken van grondstoffen. Daarvoor ondertekenden zij de Green Deal Zorg. Afgelopen maandag heeft ook Rabobank zich aangesloten bij deze green deal.

Ronald Bleeker van Rabobank ondertekent samen met Quinten Foppe van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de Green Deal Zorg.

Hoe kunnen we in de zorgsector zuiniger omgaan met grondstoffen en afval verminderen? Terwijl in de eerste Green Deal Zorg energiebesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot centraal stonden, buigen instellingen zich nu ook over deze vragen. “Verspilling tegengaan is de kern van de circulaire economie’’, aldus Barbara Harskamp, coördinator van Circulair Westfriesland en een van de stuwende krachten achter deze green deal.

Food Waste Challenge

Dat Rabobank zich verbonden heeft aan de overeenkomst is niet zo vreemd, vertelt Ronald Bleeker, directeur coöperatieve Rabobank. “We ondersteunen organisaties met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Samen werken we aan innovatie, digitalisering én verduurzaming. Daar hoort ook de zorgsector bij. En die sector heeft in de regio Noord-Holland Noord ook goede kansen om te verduurzamen als we de handen ineen slaan.”

De coöperatieve bank maakt die ondersteuning ook direct heel praktisch. Naast haar kennis, netwerk en hulp bij financiën, heeft de bank een aantal programma’s om circulair te ondernemen en minder voedsel te verspillen. Tijdens de ondertekening van de Green Deal is meteen de behoefte opgehaald bij de vertegenwoordigers van de zorginstellingen, die bij het moment van ondertekenen aanwezig waren.

Berg incontinentiemateriaal

Het gesprek rondom circulaire oplossingen ging meteen de diepte in. Zij noemen zorginstellingen als knelpunt de enorme berg aan gebruikt incontinentiemateriaal die niet goed gerecycled kan worden. Of medicijnenresten die in het afvalwater terechtkomen; een ander groot probleem. “Hoe mooi is het als we daar met Rabobank aan oplossingen kunnen werken”, besluit Barbara Harskamp.

Fotobijschrift: Ronald Bleeker van Rabobank ondertekent samen met Quinten Foppe van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de Green Deal Zorg.