Problemen huisvesting medewerkers

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 5 november 2018

WBG luidt de noodklok

Westfriesland is sterk in ontwikkeling. Steeds meer internationale bedrijven weten onze regio te vinden als vestigingslocatie. Maar met de komst van nieuwe arbeidsmigranten groeit ook het gebrek aan woonruimte. Tijd dus om de noodklok te luiden. In een open brief aan de colleges van de zeven Westfriese gemeenten bepleit WBG voor een gezamenlijk aanvalsplan om op korte termijn een oplossing te vinden voor dit probleem.

De uitbreiding van Microsoft en de plannen van Google om datacenters in Westfriesland te bouwen zijn goed nieuws voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van de regio. Maar het brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Met de komst van deze bedrijven naar Agriport A7 komen veel extra, tijdelijke arbeidskrachten vanuit de EU en de eerst gearriveerde medewerkers kunnen nauwelijks woonruimte vinden. Bij de uitbreiding van Microsoft worden 1300 tijdelijke werknemers met meer dan negen nationaliteiten verwacht. Het totale aantal arbeidsmigranten in Noord-Holland Noord wordt volgens Expertisecentrum Flexwonen op 30.000 geschat. In 2013 namen de Westfriese gemeentes al op om tenminste 6.000 extra huisvestingsplaatsen te realiseren. Dat aantal is voor zover bekend nog niet gehaald. De WBG schat het aantal buitenlandse medewerkers inmiddels op minstens 10.000.

Druk op woningmarkt
De toestroom van arbeidsmigranten heeft grote effecten op de woningmarkt in de regio. Nu al worden woningen voor € 1.600 per maand verhuurd aan expats volgens NVM Makelaars kring Westfriesland. Dit leidt tot verstoring en tot verdringing van lokale bevolking, studenten en arbeidsmigranten. Naast de druk op de particuliere huurmarkt is het effect ook merkbaar bij recreatieverblijven. Meer dan 40 % van de recreatieverblijven in de regio wordt bewoond door starters en gezinnen omdat ze geen woning kunnen vinden in de reguliere huurmarkt.

Samen optrekken
In een open brief aan de colleges van de zeven Westfriese gemeentes luidt de Westfriese Bedrijven Groep daarom samen met NVM Makelaars kring Westfriesland, Expertisecentrum Flexwonen en LTO afd. Westfriesland de noodklok. Er is grote behoefte aan tijdelijke huisvesting, waarvoor op korte termijn een oplossing zal moeten worden gevonden. Gemeentes doen op dit moment nog te weinig. In de brief wordt dan ook voorgesteld om tot een gemeenschappelijk aanvalsplan te komen, waarbij de zeven Westfriese gemeenten samen optrekken, samen locaties aanwijzen en samen versnelde procedures doorlopen zodat op korte termijn (tijdelijke) huisvestiging gerealiseerd kan worden.

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *