Sluit aan bij het grootste netwerk in regio Westfriesland!

 Samen zetten we Westfriesland op de kaart!

Vrijwel alle ondernemersverenigingen uit de regio zijn vertegenwoordigt bij de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Samen staan wij regionaal en landelijk sterker als het gaat om de onderwerpen.

–          Veilige bedrijventerreinen met betaalbaar glasvezel.
–          Door trekken en opwaarderen van de N23 naar A23.
–          Voldoende woningen en personeel in de regio.

Waarom lid worden van de WBG?

Welke ondernemers zijn u voorgegaan?

       

        

U kunt lid worden van de WBG via uw lokale vereniging of direct als partner. Leden zijn ondernemers die met een lokale binding. Partners zijn grotere bedrijven en instellingen zonder lokale binding die het netwerk en lobby van de WBG waardevol vinden. Kijk hiervoor op onze partnerpagina.

Vul onderstaand formulier in en haak snel aan bij het grootste netwerk in de regio!

Doe mee!

 • WBG Bijdrage: ondernemers die lid zijn van één van de ondernemersverenigingen van de Westfriese Bedrijvengroep zijn automatisch collectief lid van de WBG. Op die manier worden niet alleen uw lokale, maar ook uw regionale belangen behartigd. Bedrijven kunnen niet los van hun ondernemersvereniging lid worden.

Breedband

De toekomst is hier en hij is digitaal

Niemand kon bedenken hoe de wereld zou veranderen door internet. Mensen kunnen overal vandaan werken, winkelen en communiceren. Zo schrijf ik dit vanuit Haarlem en stuur ik het elektronisch naar Hoorn maar dat vinden we inmiddels niet meer bijzonder. Wat wel bijzonder is, is dat een goede bekende uit de Regio, Mathijs Bouwman, journalist bij RTL Z dit ook doet.

U ziet hem op televisie ogenschijnlijk staan op een bovenverdieping van de Amsterdamse beurs. Wat als ik u vertel dat hij gewoon in Obdam staat. Op zijn zolder waar hij met een Green Screen en een snelle internetverbinding live verslag kan doen van de kapitaalmarkt.

En die kapitaalmarkt verandert ook door snel internet. Daar is flitshandel ontstaan. Eerst waren milliseconden de norm, momenteel draait het om nanoseconden, een miljardste seconde. Flitshandelaren verdienen door anderen op snelheid te verslaan. Ze investeren miljoenen in snelle verbindingen. Want wie als eerste de koersbewegingen en orders op de beurzen kan volgen, heeft een belangrijke voorsprong op de concurrentie.

Snel internet is ook belangrijk voor de regio. Het versterkt je concurrentiepositie, creëert marktkansen en het brengt vooral de wereld dichterbij. Dat zie je met de komst van bedrijven als Google en Microsoft naar Agriport A7. Maar ook bij regionale bedrijven als Interpromo die online zaken gaan doen door een webshop te starten. Allemaal dankzijn breedband.

Als Westfriese Bedrijvengroep willen wij alle bedrijventerreinen in de regio aan betaalbaar en snel internet helpen. We bieden onafhankelijk kennis en netwerk. En da doen we samen met behulp van leden die ervaring hebben opgedaan en dat willen delen met andere terreinen. Neem bedrijven terrein De Veken die geholpen is door bedrijven terrein Overspoor en nu klaar staat on Andijk Zuid een handje te helpen. Inmiddels zijn er veel aanbieders in de regio en dat betekent meer concurrentie wat voordelig is voor u als ondernemer. Vooral wanneer u zich als terrein organiseert en samen inkoopt. Is uw bedrijventerrein al klaar voor de toekomst?

Bashar al Badri
Neem contact op via info@westfriesebedrijvengroep.nl

 

 

Werkgroep Talent (gekwalificeerd personeel)

Aandachtspunten zijn op dit moment:

– Inventariseren welke initiatieven er allemaal spelen in het werkgebied van de WBG m.b.t. het aantrekken van gekwalificeerd personeel.

 • Match maken tussen aanbod (leerlingen) en opleidingen /sector
 • Match maken tussen werkzoekende en sector/bedrijven (omscholingsmogelijkheden) (te denken valt hierbij ook aan de subsidies die hier beschikbaar voor zijn)
 • Match maken tussen langdurig werklozen/bijstand en sector/bedrijven (te denken valt hierbij ook aan de subsidies die hier beschikbaar voor zijn)

– Welke behoefte er in het werkgebied is / welke te korten zijn, welke sectoren, waar komen de tekorten, welke opleidingsniveaus/etc/etc

Hierdoor krijgen we een duidelijk en helder beeld waardoor er ook beter gestuurd kan worden en dus iets voor de regio kan worden betekend. ‘Waar hebben we het nu over?’

Enkele initiatieven zijn:

In oktober is de Week van het Werk “Westfriesland werkt” en worden er ook open dagen bij diverse bedrijven in onze regio te organiseren!

Werkgroep Regio op de kaart

Aandachtspunt op de moment is de (durf)watersport; ontwikkeling hiervan en ontwikkeling van de kustlijn Westfriesland.

Ook is er een Toeristisch Platform West-Friesland opgericht, waarin ook de toeristische coördinators van de gemeentes zitting in hebben. Het uitvoeringsplan van de gemeentes wordt hierin besproken. Dit is de kapstok voor de toekomstige positionering van Westfriesland. Gekeken wordt of de kernkwaliteiten van Westfriesland voldoende worden gedekt en of wij ons herkennen in de focus. De lokale initiatieven moeten ook gekoppeld kunnen worden.

De WBG tracht zoveel mogelijk aansluiting te vinden om Westfriesland op de kaart te zetten.

 

 

 

Werkgroep Bereikbaarheid

Deze werkgroep houdt zich bezig met de bereikbaarheid van Wesfriesland waaronder ook de digitale bereikbaarheid.
Aandachtspunten zijn:

 • Lobby opstarten richting NS, aansluiten.
 • Lobby spitsstrook A7 vanaf Hoorn.
 • Bereikbaarheid centrum Hoorn.
 • Volgende halte Noord-Zuidlijn in Hoorn.

Eind juni heeft de WBG een reactie gestuurd op de structuurvisie Corridor studie Amsterdam-Hoorn via MIRT.

Ondernemersverenigingen “werving nieuwe (jonge) leden”

Deze werkgroep heeft als aandachtspunt nieuwe (jonge) leden te werven voor de aangesloten verenigingen.
Gestreefd wordt dit gezamenlijk op te pakken en kennis te delen.

Aandachtspunten kunnen zijn:

 • Actiever digitaal communicatiebeleid.
 • Podium via WBG om aangesloten clubs te presenteren.
 • Informatie van Kamer van Koophandel opvragen en verspreiden onder de aangesloten vereniging tot een actieve opvolging.
 • Stimuleren om introducés mee te nemen en mogelijk zelfs speciale events plannen zodat het toegankelijk wordt voor een introducé.