Nieuws

WBG lanceert met ondernemers plan ’Center Parcs’ voor arbeidsmigranten

REGIO – ‘Bedrijfsleven West-Friesland wil ’Center Parcs’ voor arbeidsmigranten als oplossing voor overlast in woonwijken’ kopte het Noordhollands Dagblad woensdagochtend. Een pakkende titel na aanleiding van het inspreken van Hans Huibers en Ramon Stoffer in de Hoornse raadscommissie.

De beide heren spraken in voorafgaand aan de behandeling van het agenda punt over de huisvestigingsproblemen van buitenlandse arbeidsmigranten in Hoorn. Hoewel de gemeente regels heeft over de verhuur van woning aan een huishouden met 5 volwassen arbeidsmigranten ervaren veel inwoners problemen in hun wijk. In de laatste raadsvergadering spraken twee inwoners uit de wijk Kersenboogerd in die zich niet meer prettig voelen in hun straat.

In de commissievergadering van 8 oktober kwam het agenda punt weer terug. Hier zag de WBG een kans om het probleem breder te trekken dan alleen de gemeente Hoorn. Voorzitter van de WBG Hans Huibers sprak als eerste. “Doordat de zeven gemeenten dit feit niet willen aanpakken leidt tot grote nadelige gevolgen. Ik roep u op om samen met de andere zes gemeenten te komen tot een gemeenschappelijk beleid op dit punt.”

Grootschalige voorzieningen

De oplossing die Huibers ziet zijn grootschalig voorzieningen, met goede voorzieningen als een sporthal, restaurant en winkeltje erbij. Hij maakt daarbij een verschil tussen arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen en werkers die hier 3 maanden werken en weer huiswaarts keren. Voor deze laatste groep wordt het plan ontwikkeld. Dit zijn volgens hem niet alleen laagopgeleide arbeiders maar ook hoogopgeleide bouwers en expats.

Makelaar Ramon Stoffer schets een beeld die door de opkoop van woningen ontstaat voor de eigen inwoners. “Ik weet van 120 woningen in de binnenstad die verhuurd worden aan Ieren, hier hadden ook Horinezen of Westfriezen kunnen wonen.” Vinkenborg stelde de vraag aan Stoffer of hij een beeld heeft van de totale vraag naar bedden “Volgens mij is de totale vraag naar bedden voor arbeidsmigranten in Westfriesland circa 3500 bedden. Het totale te kort inclusief mensen die scheiden, starters en de vraag door de bouw van de datacenter is bijna 10.000 bedden.”

Dit deed bij menig commissielid de wenkbrauwen fronsen. Wat ook een duidelijk beeld schets van de omvang van het probleem. Een probleem dat opgepakt moet worden met een gemeenschappelijke aanpak door de zeven Westfriese gemeenten, eventueel met hulp van buurgemeenten.

Video

WBG voorzitter Hans Huibers schets het probleem aan de Hoornse raad

Ramon Stoffer, eigenaar Westfries Goed en buurman van polenpensioen komt met meer cijfers en de oplossing. Een soort bungalowpark met meer dan 1000-1500 bedden.