Over WBG

Met meer dan 1200 leden behartigen we de belangen van ondernemers uit alle Westfriese gemeenten richting bestuurders en overheden, regionaal, provinciaal en landelijk.

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is het grootste ondernemerscollectief van de regio.

Leden

De Westfriese Bedrijvengroep verenigt 11 ondernemersverenigingen in Westfriesland. Als collectief hebben we meer kennis, energie en slagkracht. We vertegenwoordigen al deze ondernemers als het gaat om belangrijke keuzes en beslissingen voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in onze regio. Zo zijn we actie binnen de thema’s duurzaamheid, bereikbaarheid, digitalisering, talent & onderwijs, toerisme en woningbouw. We zijn betrokken bij en initiëren zaken als lokale ondernemersfondsen en ondernemersdebatten, maar ook netwerkbijeenkomsten voor onze leden.

 

Parels

Steeds meer bedrijven sluiten zich als Parel aan bij de WBG. Een parel is voor ons een bedrijf dat het belang van de vertegenwoordiging van de regio ziet en zich daar ook hard voor in wil zetten. Onze Parels steunen de organisatie financieel, maar vooral met hun kennis, ervaringen en netwerk. Ze nemen plaats in de werkgroepen die werken aan concrete projecten binnen onze thema’s Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Digitalisering, Talent en Onderwijs, Toerisme en Woningbouw.

 

Werkgroepen

De Werkgroepen van de WBG houden zich bezig met de voor onze regio belangrijke thema’s die hierboven genoemd worden. In de werkgroepen zitten ondernemers en specialisten die actief zijn in bijbehorende branches. Ze zetten zich in voor projecten als de verdubbeling van de Houtribdijk, de huisvesting van arbeidsmigranten, het verduurzamen van de bedrijventerreinen, het Techniekpact, Cyberveiligheid en het promoten van onze regio voor Toerisme.


Bestuur
 

De WBG heeft een dagelijks- en een algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door:

In het algemeen bestuur zitten voorzitters en secretarissen van alle aangesloten verenigingen, maar ook stakeholders van de Westfriese Bedrijvengroep.