De WBG zet zich in voor heel ondernemend Westfriesland. Niet gebonden aan grenzen vervult de WBG de belangrijke taak van regionale belangenbehartiging.

Waarom?

 • De WBG behartigt de belangen van alle ondernemers in Westfriesland.
 • De WBG neemt initiatieven die een plaatselijke ondernemersvereniging niet kan organiseren. De WBG vertegenwoordigt het overgrote deel van het bedrijfsleven in Westfriesland en functioneert als gesprekspartner voor lokale en provinciale overheden.
 • De WBG is het enige platform dat als pleitbezorger kan optreden voor zaken die heel Westfriesland aangaan.

Hoe?

De WBG is gesprekspartner in diverse overlegstructuren zoals:

 • DE VVRE (7 Westfriese gemeentes voor economische zaken en ruimtelijke ordening)
 • Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam
 • Ontwikkelingsbedrijf NHN
 • VNO/NCW, LTO, Bouwend Nederland, MKB e.a.
 • Regionaal Platform Criminaliteit
 • Vertegenwoordigers van de provincie

Wat?

 • Vier maal per jaar overleg met de gedeputeerden van de provincie.
 • Samenwerking met de 7 Westfriese gemeentes.
 • Intensief contact met de ondernemersclubs in Westfriesland.
 • Informatie via het magazine Westfriese Zaken.
 • Ondersteuning lokale parkmanagement initiatieven.
 • Samenwerking met het Ondernemers Klank Bord (OKB) voor het coachen van jonge ondernemers en ZZP-ers uit ons eigen werkgebied.
 • Bemiddeling bij conflicten met de milieudienst.
 • Medeoprichter van het ondernemersloket en bedrijvenloket in Westfriesland.
 • Medeorganisator van het netwerkevent Koppie Doen!
 • Sponsor van de Runner Up prijs van het Westfries Ondernemersgala, een aanmoedigingsprijs voor de jongere, veelbelovende bedrijven.

Samen is het mogelijk!

Onze Partners