Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – BNA

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 28 maart 2019

Over dit onderzoek
Bedrijventerreinen zijn de plekken waar de Nederlandse productiebedrijven functioneren. Hier worden goederen geproduceerd, geassembleerd, opgeslagen, geladen en gelost. Bedrijventerreinen zijn grote afnemers van energie. Dit is de reden dat bedrijventerreinen zich op dit moment oriënteren op een toekomst met minder fossiele en meer hernieuwbare energie. Momenteel loopt vanuit het consortium BE+ (Bedrijventerreinen energiepositief) een programma dat bedrijventerreinen ondersteunt bij deze verduurzamingsslag. De ambitie van dit programma is, 3400 bedrijventerreinen in Nederland uiteindelijk energiepositief te maken, en in een eerste fase het aandeel duurzame energie te verhogen van 5% naar 10%.
Wat nog ontbreekt, is de koppeling van de verduurzaming aan meer ruimtelijke kwaliteit. Deze koppeling willen we in een korte, maar krachtige workshopweek op locatie proberen te leggen.

Tijdens een workshopweek van 5 dagen (van 8 – 12 april 2019) zullen vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams mee denken over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen middels een ontwerp-pilot op bedrijventerrein Hoorn80 (gemeente Hoorn). Wij denken dat de ontwerpende blik van architecten kan helpen kansen te ontdekken, die bij een puur technische benadering buiten beeld blijven. Het schetsen van toekomstbeelden voor duurzame bedrijventerreinen laat zien wat de verduurzaming kan betekenen voor de verblijfskwaliteit en het functioneren van een terrein. In deze studie kijken we niet alleen naar de gebouwen, maar ook naar de openbare ruimte, de schaal van het terrein en de verbindingen met de omgeving.

Wij gebruiken Hoorn80 als voorbeeld. Hier worden al de eerste stappen gezet richting verduurzaming, maar er ligt nog een opgave om de eigenaren van de bedrijven te overtuigen dat een verduurzamingsslag kwaliteit toevoegt. In een preconcurrentiële en beleidsluwe setting gaan we onderzoeken, hoe slimme koppelingen van energietransitie en ruimtelijke kwaliteit er uit kunnen komen te zien. De uitkomsten zijn dan ook als inspiratie bedoeld voor alle bedrijventerreinen, die aan een duurzame toekomst werken.

De deelnemende bureaus werken tijdens de workshopweek zelfstandig aan hun ideeën, maar kunnen de bedrijven op Hoorn80 als klankbord gebruiken. Verder wordt er in een reeks lezingen relevante kennis aangereikt over onder andere energietechnieken, nieuwe vormen van energieopwekking en het functioneren van bedrijventerreinen.

Lees hier onder meer over de planning, de betrokken partijen en welke ontwerpteams mee doen aan deze studie.

Voor meer informatie over de ontwerpstudie bel of mail met BNA Onderzoek: 020 5553651, bna-onderzoek@bna.nl

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *