Nieuws

Omring en Welwonen slaan handen in één voor toekomstbestendige woningen voor ouderen

Maandag 13 mei tekenden Omring en Welwonen de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe, passende woonvormen voor ouderen aan de Reigerweg in Enkhuizen. Frido Kraanen, bestuurder Omring en voorzitter Westfries WoonZorgPact (WFWZP): ‘We zijn heel blij met deze samenwerking, want deze ondertekening is een eerste stap om de zorg toegankelijk te houden voor de groeiende groep ouderen in onze regio.’

Vanaf nu wordt er een projectteam opgestart en zal Welwonen samen met Omring een ontwerp maken voor de ontwikkeling van appartementen voor zelfstandig wonende (kwetsbare) ouderen. Welwonen bouwt de woningen en, afhankelijk van de zorgvraag, levert Omring de zorg. De omwonenden worden ook betrokken bij de plannen.

Landelijke ontwikkelingen beïnvloeden toegankelijkheid van de zorg
Door verschillende landelijke ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker toegankelijke en betaalbare zorg te blijven bieden. Ouderen blijven langer thuis wonen en er is sprake van een vergrijzingsgolf, krapte op de arbeidsmarkt, en de alsmaar complexer wordende zorg. De woonzorgopgave is groot, in heel Nederland maar zeker ook in West-Friesland. Tot 2030 zal de groep inwoners van 75 jaar en ouder hier met ongeveer 55% groeien. Landelijk is dat 40%. Dit zorgt voor belangrijke vragen over zorg, welzijn, hulp en huisvesting voor ouderen. Het is onmogelijk om de benodigde voorzieningen evenredig te laten groeien vanwege een afname van jongere mensen (ontgroening) en de wens om zorgkosten onder controle te houden. Ook valt op dat het aantal huishoudens in West-Friesland met meer dan 6.000 toeneemt, voornamelijk door ouderen boven de 75 jaar (ongeveer 6.600 extra huishoudens), terwijl het aantal huishoudens met jongere mensen daalt met ongeveer 700. Het is dus erg belangrijk om passende oplossingen te vinden voor de veranderende woonbehoeften.

Wiesje van der Weide, bestuurder Welwonen: ‘Wij herkennen de vergrijzing in Enkhuizen. Eén van onze doelstellingen is om voor iedereen passende woonruimtes aan te bieden. Deze samenwerking geeft meerwaarde aan het realiseren van levensloopbestendige woningen voor ouderen met een zorgvraag in Enkhuizen. Dankzij de samenwerking tussen Omring en Welwonen worden de nieuwe moderne woningen voor ouderen met behoefte aan zorg midden in de buurt gebouwd. Vlakbij De Bonte Veer, het winkelcentrum en de bibliotheek. Hierdoor kunnen deze ouderen langer thuis wonen in een buurt die zij kennen en waar zich thuis voelen en kan ook de zorg goed worden geregeld.’ Frido Kraanen: ‘Dit bevordert niet alleen de sociale functie (ontmoetingsplek) maar zorgt er ook voor dat mensen zichzelf kunnen redden en regie kunnen behouden. Het helpt ouderen vitaal te blijven.’

Het Westfries WoonzorgPact
De 7 gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Friesland hebben een samenwerking om langer thuis wonen op een goede manier te kunnen (blijven) realiseren voor kwetsbare ouderen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Westfries WoonZorgPact (WFWZP). Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de ontwikkeling van nieuwe, passende woonvormen voor ouderen. De ontwikkeling van het nieuwe wooncomplex aan de Reigerweg is hier een heel mooi voorbeeld van.