Nieuws

Noodzaak tweede ontsluiting WFO bedrijventerrein

Beeld Google Streetview

 

Bedrijvenpark WFO (BWFO) is van aanzienlijk economisch belang voor de regio. Het bestaat uit 2 delen, gescheiden door de Markwaardweg en ontsloten via één rotonde op deze weg. De florerende bedrijven op het terrein en de opwaardering van de N307 zorgen voor toenemende druk en hoge afhankelijkheid van deze ene rotonde. Inmiddels wordt de situatie gevaarlijk en schadelijk voor milieu en economie. Daarom vragen WBG en de OFM namens BWFO aandacht en steun in de zoektocht naar een toekomstbestendige oplossing bij de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland..

Gevaarlijke situatie

Het terrein heeft zich ontwikkeld van een veilingterrein tot het bloeiend en modern bedrijvenpark. Het aantal verkeersbewegingen is explosief gegroeid. Dit ging gepaard met groeiende bedrijven op dit bedrijventerrein als Hessing, Action, de Eekhoorn, Van Straalen de Vries Transport en Dick Vijn Logistiek en Paul Jong. Met de opwaardering van de N307 is het bedrijventerrein WFO-Oost, een favoriete sluiproute geworden voor inwoners van omliggende gemeenten. Op deze toename van verkeer is de huidige inrichting niet berekend. Het leidt tot lange files, gevaarlijke situaties en schade voor milieu en economie. Boven al is het gehele bedrijven terreinen niet te bereikbaar voor hulpdiensten in geval van calamiteit.

Action: ‘Essentieel belang’

Voor Action is een betere ontsluiting van WFO van essentieel belang, zegt Barry Koomen, manager van Actions distributiecentrum in Zwaagdijk. “Er hoeft maar iets te gebeuren of het staat hier vast, niet alleen het vrachtverkeer maar natuurlijk ook de mensen van al die bedrijven die hier samen de economie vooruit helpen. Voor corona kon je de klok sowieso al gelijk zetten op de files maar zodra er op de rotonde ook maar íets gebeurt dan is WFO meteen onbegaanbaar. Dit is een serieus probleem dat om een serieuze oplossing vraagt.”

Varianten ontsluiting

Het bestuur van het WFO terrein heeft zowel bij de gemeente Medemblik, als de Provincie Noord-Holland meerdere keren aangedrongen op maatregelen zoals de opwaardering van de rotonde naar een turborotonde. Ondernemers laten twee varianten onderzoeken voor een betere ontsluiting. Vanuit de Zuidwestkant en rotonde aan de Oostkant. De gemeente en provincie worden gevraagd bij dit onderzoek aan te haken en een vervolg samen op te pakken

Binnenkort wordt een brief met bovengenoemde strekking verzonden aan de gemeente en de provincie. Wij houden samen met de OFM het vervolg proces scherp in de gaten.