Nieuws

LEADER Westfriesland mag van start!

De Provincie Noord-Holland heeft op 22 november de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor LEADER Westfriesland vastgesteld. Dit betekent dat bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van start kunnen met het maken van plannen voor plattelandsontwikkeling in Westfriesland.Naar verwachting kunnen projectvoorstellen vanaf 1 april 2024 worden ingediend. Begin 2024 organiseren we informatie-, pitch- en netwerksessies voor potentiële aanvragers.

Vitaal, duurzaam en beleefbaar Westfriesland

Dat zijn de drie thema’s waarop projecten kunnen worden ingediend. Allemaal gericht op de versterking van het Westfriese platteland.Binnen deze drie thema’s zijn negen speerpunten gekozen, zoals aantrekkelijke kernen door goede maatschappelijke voorzieningen en een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet, met speciale aandacht voor jongeren. Maar ook duurzame initiatieven op het gebied van water, energie, biodiversiteit en de omslag naar kringlooplandbouw. En projecten die de authenticiteit van de regio onderstrepen.

Lokale Actiegroep (LAG)

De Lokale Actiegroep (LAG) bestaat uit circa 15 mensen uit de regio. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Zij zetten zich in om van LEADER Westfriesland een succes te maken. Ze gaan op zoek naar initiatieven, koppelen mensen en ideeën aan elkaar en beoordelen uiteindelijk de aanvragen.

De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)Het goedgekeurde plan, met een uitgebreide beschrijving van de thema’s en randvoorwaarden, is via de onderstaande afbeelding te downloaden.