Nieuws

Het Pact van Westfriesland

Het Pact van Westfriesland is de samenwerking van de 7 Westfriese gemeenten, het bedrijfsleven, woningbouw, het onderwijs en de zorg. Samen werken we aan een fijn leef- en werkklimaat in de regio. We bundelen kennis en expertise en dragen gezamenlijk bij aan vraagstukken op het gebied van wonen, werken en beleven in Westfriesland. De Westfriese Bedrijvengroep is, als grootste ondernemerscollectief van Westfriesland, nauw betrokken bij het Pact. We vertegenwoordigen hier al onze leden en Parels en proberen zo maximaal invloed uit te oefenen op thema’s die belangrijk zijn voor ondernemend Westfriesland. Ook schuiven we regelmatig aan bij focusgroepen om zo aan ons netwerk en onze invloed te werken,