Ledenvergadering OVWN, 31 oktober

Uitnodiging voor leden van OVWN en BWN

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de ledenvergadering op 31 oktober 2018.

Locatie:
Hervomde kerk
Raadhuisstraat 15
Wognum

Programma:
19:00 uur inloop met koffie
19:30 uur ledenvergadering
Aansluitend rondleiding door J. Hania
daarna de mogelijkheid tot netwerken met hapje en drankje

Bijlagen:

Agenda jaarvergadering 2018
Notulen jaarvergadering 2017
Financieel verslag 2017/begroting 2018 

Aanmelden kan via de aanmeldlink: http://ovwn.nl/aanmelden-events/  (let wel op dat u bij de jaarvergadering aanmeld)

Naast het interessante programma dat wij hierbij organiseren zullen er ook nog een aantal bestuursleden aftreden.
– Ramon Stoffer is aftredend als voorzitter van de Ondernemersvereniging Wognum-Nibbixwoud en niet herkiesbaar, Hans Boukens heeft zich kandidaat gesteld om deze functie in te gaan vullen. Tegenkandidaten worden gevraagd zich voor 16 oktober aan te melden bij het bestuur. 
– Gerard Admiraal en Norma Schuurman zijn aftredend als bestuurslid bij de Bedrijvengroep Wognum-Nibbixwoud en zijn niet herkiesbaar.
– Daarnaast heeft Jan Hulst vorig jaar als bestuurslid afscheid genomen bij het Koopcentrum Nibbixwoud, we hebben Eric Luken bereid gevonden zijn plaats in te nemen.

Door het aftreden van Gerard, Norma en Ramon bij de BWN is deze club op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Ook mensen die deeltaken willen uitvoeren (zoals het organiseren van bijeenkomsten o.i.d.) worden gevraagd te reageren. 

Mocht u zich als betrokken ondernemer, voor een van de bovenstaande functies willen inzetten bij de Ondernemersvereniging Wognum-Nibbixwoud, of wilt u iemand voordragen hiervoor. Laat het ons dan weten en neem contact op: info@ovwn.nl

De inzet van een bestuurslid is te overzien, de OVWN vergadert twee keer per jaar en organiseert de jaarvergadering, de BWN vergadert gemiddeld zes keer per jaar en organiseert zo’n vier bijeenkomsten per jaar. Daarnaast worden er afvaardigingen naar de Ondernemersfederatie Medemblik en de Westfriese Bedrijvengroep gezonden vanuit de besturen.

Vriendelijke groet, namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Wognum-Nibbixwoud
Sander Hoogland, secretaris