Startbijeenkomst Techniekpact West-Friesland, 9 januari

Betreft: Uitnodiging startbijeenkomst Techniekpact West-Friesland
Wanneer: 9 januari 2019, inloop 18.00 uur, aanvang 18.30 uur en einde 21.00 uur
Waar: Tabor College, locatie d’Ampte, Berkhouterweg 5, 1624 NS Hoorn
Aanleiding: investeren in techniekopleidingen in de regio West-Friesland!

Aan: instellingen voor vmbo, mbo, po, opleidingsbedrijven, brancheorganisaties, bedrijven, gemeenten 

Alle technieksectoren in Nederland kampen met groeiende tekorten aan breed opgeleide vakkrachten. Er zijn al diverse initiatieven opgezet om de instroom in de technische opleidingen te vergroten, te verbreden, te versterken en de verdiepen. Ook in en om West-Friesland wordt stevig ingezet op het versterken van de technische opleidingen en nu dus ook (eindelijk) met een stevige regeling voor het vmbo. Deze Sterk Techniek Onderwijs regeling (STO) omvat ruim 400 miljoen voor het vmbo in de komende 4 jaar. Dat biedt ook kansen voor de Regio West-Friesland. Bij de realisatie van onze doelen wordt er ook verbinding gezocht met o.a. het project Rifmbo Dudoc XP en Top Techniek in Bedrijf.

Penvoerder voor het project Sterk Techniek Onderwijs (2020-2024) is het Tabor College, d’Ampte in Hoorn. Samen met het Martinuscollege in Grootebroek voeren zij de regie over dit project met als uiteindelijk doel om meer leerlingen te laten instromen in vmbo-techniekopleidingen en/of leerlingen kennis te laten maken met de mogelijkheden binnen de technische sector, zodat er meer leerlingen een technische beroepskwalificatie in het mbo/hbo behalen en er dus een hogere uitstroom van technisch bekwaam personeel op de arbeidsmarkt komt. Inmiddels hebben het Clusius College (vmbo en mbo) Hoorn en Grootebroek, het Atlas College SG Newton, de praktijkschool West-Friesland in Hoorn en Grootebroek, het Horizon College Hoorn, Heerhugowaard en Alkmaar, de opleidingsbedrijven Espeq, Tetrix, Installatiewerk, SPG en de brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie en Innovam de intentieovereenkomst getekend met betrekking tot deelname aan de regeling Sterk Techniekonderwijs in West-Friesland.

Tijdens de startbijeenkomst op 9 januari aanstaande willen wij in een ongedwongen sfeer u een ‘parlant et chantant’ aanbieden om nader kennis te maken en u met een aantal korte presentaties te informeren over nut, noodzaak, doel, werkwijze, aanpak en financiering van het Techniekpact West-Friesland.

Klik hier voor de uitnodiging en verdere toelichting. Opgeven kan tot uiterlijk 20 december 2018 door op deze link te klikken.

Wij hopen u van harte op 9 januari te ontmoeten.

Namens de besturen en directie van het Tabor College en het Martinuscollege,
Stef Macke                                                                                      Jan Jacob Jaasma
directeur Tabor College, locatie d’Ampte                                 sectordirecteur Vmbo