Digitale transformatie: een uitdaging: gisteren, nu of morgen? 26 maart

VNO-NCW metropool Amsterdam en Grant Thornton nodigen u graag uit voor de 10e editie ‘Presentatie van het jaarlijks Grant Thornton Commissarissenbenchmarkonderzoek van Board in Balance.’

Het onderzoek biedt een brede kijk op de opvattingen van commissarissen, leden RvB’s/ directies en secretarissen van RvC’s / RvT’s in de private en de (semi-) publieke sector.

Aalt Klaassen (researcher/consultant van Board in Balance) presenteert tijdens deze bijeenkomst resultaten van dit onderzoek. Vervolgens neemt Petri Hofsté het eerste exemplaar van het onderzoek in ontvangst. In het panel zitten Petri Hofsté (Commissaris Rabobank groep, Achmea, Fugro N.V., Kasbank) en Ron Icke, (Commissaris Heijmans, DPA en VvAA), die op uw vragen en stellingen vanuit hun rijke ervaring als commissaris een eerste reactie geven.

Als onderwerp staat centraal digitale transformatie, ICT, robotisering, etc. als ruim begrip. De meningen van de commissarissen, bestuurders en secretarissen over verschillende hiermee samenhangende aspecten/aandachtgebieden worden gepresenteerd.

Enkele vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

Wat is de stand van zaken in de ogen van de genoemde respondenten?

Zijn ICT en digitalisering gescheiden of te scheiden gebieden en wat is de rol van de RvC? Wordt digitale transformatie integraal op de agenda gezet of wordt per aandachtgebied gekeken? Wordt er voldoende aandacht geschonken aan de ethische aspecten van digital transformatie? En zijn RvC en RvB zodanig samengesteld dat zij weten om te gaan met digitale transformatie voor hun organisatie?

Bart Jonker (partner Grant Thornton) modereert deze bijeenkomst en zorgt voor een interessante discussie tussen de bezoekers in de zaal en de panelgasten.

Eventuele vragen ontvangen we graag voorafgaand aan de bijeenkomst en kunt u mailen aan: aalt.klaassen@boardinbalance.com.

Kortom een boeiende bijeenkomst speciaal georganiseerd voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, en wie daartoe ambitie heeft. MELD JE NU AAN!

Datum: 26 maart 2019
Tijd: 15.30-19.00 uur
Locatie: Grant Thornton, De Passage 150, 1101 AX Amsterdam
Programma: klik hier
Deelnemers: klik hier